Троїцька селищна військова адміністрація
Луганська область, Сватівський район

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з селищного бюджету

Дата: 18.02.2019 15:59
Кількість переглядів: 948

Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету

Троїцької селищної ради

№37 від 18.02.2019 р

???°???????????? ???? ?·?°?????????? ???????»???????????????? ??????????????Оголошення

про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з селищного бюджету

       

 Виконавчий комітет  Троїцької селищної ради оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з селищного бюджету ( далі -  Конкурс).

Конкурс  проводиться відповідно до рішення виконавчого комітету Троїцької селищної ради від 18.02.2019р. №37 та з урахуванням Порядку проведення у Троїцькій селищній раді конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з селищного бюджету.

До участі у конкурсі допускаються програми (проекти, заходи) подані громадськими організаціями, творчими спілками, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення конкурсу.

 Громадська організація, творча спілка може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу.

  Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

 Конкурсна пропозиція повинна містити:

1. заяву про участь у конкурсі (додаток 1),  із зазначенням найменування громадської організації, творчої спілки та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, творчої спілки, скріпленим її печаткою (у разі наявності) - оригінал і дві копії;

2.опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання програми (реалізації проекту, заходу) (додаток 2) - оригінал і дві копії.

Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;  

3. листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок,

 залучених до виконання програми (реалізації проекту, заходу) - оригінал і дві копії;

4. інформацію про діяльність громадської організації, творчої спілки, зокрема про

досвід виконання програм (реалізації проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, творчої спілки, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення - оригінал і дві копії;

 Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

 Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

 Громадські організації, творчі спілки не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:

 1. документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну

інформацію про громадську організацію, творчу спілку;

 1. громадська організація, творча спілка зареєстровані пізніше, ніж за шість місяців до дати оголошення конкурсу;
 2. громадська організація, творча спілка відмовилася від участі у конкурсі шляхом

надсилання організаторові офіційного листа;

 1. громадська організація, творча спілка перебуває у стадії припинення;
 2. конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в

повному обсязі;

 1. програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають

рівню виконання (реалізації) або його заходи не орієнтовані на мешканців Троїцької об’єднаної територіальної громади;

 1. передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку

політичних партій;

 1. установлено факт порушення громадською організацією, творчою спілкою

вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

 1. громадська організація, творча спілка не зареєстрована у Троїцькій об’єднаній

територіальній громаді ;

 1. програма (проект, захід) була визнана переможцем і фінансувалася за рахунок

селищного бюджету у попередніх роках;

 1. програма (проект, захід) не відповідає пріоритетам конкурсу.

 

Проекти ( програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

- надання соціальних послуг ветеранам та особам з інвалідністю для забезпечення реабілітації, соціалізації, адаптації тощо;                                                     

- інформаційну  та культурно-просвітницьку діяльність для ветеранів та осіб з інвалідністю;                                                                                                                

- відродження національно-патріотичного  виховання молоді;                                  

- популяризація  здорового  способу  життя  серед населення;

- визначення святкових, пам’ятних, історичних дат (вшанування ветеранів та осіб з інвалідністю).

                                                         

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

1) реалізація програм (проектів, заходів) громадських об’єднань за результатами конкурсу, а саме:

— проведення заходів, передбачених статутом (засідання ради, правління, конференції, загальні збори);

— проведення заходів з відзначення святкових, пам’ятних, історичних дат, привітань та вшанування пам’яті ветеранів війни, фізкультурно-оздоровчих заходів, проведення зборів, форумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок, концертів, вечорів відпочинку, засідань за круглим столом (крім оплати фуршетів та банкетів) за умови участі у них переважної більшості ветеранів та/або осіб з інвалідністю, а також забезпечення участі представників громадської організації у зазначених та аналогічних заходах;

— проведення заходів з військово-патріотичного виховання;

— розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації ветеранів та  осіб з інвалідністю;

2) адміністративні витрати, а саме:

 • оренда приміщень, обладнання, техніки;
 • оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання;
 • оплата послуг зв’язку та обслуговування оргтехніки;
 • оплата поштових, поліграфічних та інформаційних послуг;

— видатки на оплату послуг залучених спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації заходів на підставі цивільно-правових договорів (не більше 20% загального обсягу);

 • послуги з придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку та веб-сторінки громадської організації, забезпечення доступу до електронної пошти та Інтернету;
 • придбання канцелярських та господарчих товарів, медикаментів, періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту і реабілітації ветеранів та осіб з інвалідністю;
 • транспортне обслуговування (у тому числі оренда транспортних засобів) для проведення заходів;
 • здійснення заходів з відвідування військових поховань і військових пам’ятників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. № 1302 “Про затвердження Порядку і норм фінансування відвідування військових поховань та військових пам’ятників організованими групами ветеранів війни з використанням бюджетних коштів”;
 • оплату відряджень працівників громадського об’єднання та відшкодування учасникам заходу витрат на проїзд, харчування та оплату вартості проживання в межах норм, установлених постановою Кабінету міністрів України від 02.02.2011 року № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».

Не можуть бути підтримані проекти ( проекти, заходи):

— виконання (реалізація) програм (проектів, заходів) за статтями витрат, які здійснюються за рахунок видатків бюджетів інших рівнів;

— оплату посередницьких послуг;

— придбання основних засобів – меблів, транспортних засобів тощо;

— оплата банкетів та фуршетів.

— виконання (реалізацію) заходів, метою яких є отримання прибутку.

Загальний фонд конкурсу визначатиметься після затвердження селищного бюджету на 2019 рік.

Максимальна сума фінансової підтримки інституту громадянського суспільства соціального спрямування не може перевищувати:

— для громадських організацій ветеранів – від 50 до 250  тис. грн.;

— для громадських організацій осіб з інвалідністю – від 30 до 50 тис. грн.

Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі (на електронну адресу: possovet@tr.lg.ukrtel.net), за адресою  вул. Центральна, 69, смт Троїцьке, Троїцький район, Луганська область, 92100,  та у строк, визначений в оголошенні про проведення  конкурсного відбору. Конкурсна пропозиція  подається  у запечатаному конверті (з поміткою на конкурс  і  назвою  організації ).  

Конкурсні пропозиції приймаються щоденно з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00. Термін подання конкурсних пропозицій з моменту опублікування цього оголошення до 26.03.2019 року ( включно).

Увага!

На кожному аркуші копій документів (крім заяви про участь, опису програми та кошторису), керівником громадської організації здійснюється відповідний запис «копія вірна», дата подання документів, П.І.Б. та власний підпис.

Кожна сторінка конкурсної пропозиції має бути пронумерована, а саме: пропозиція-прошита та скріплена печаткою громадської організації ( за наявності).

Виконання ( реалізація) програм ( проектів, заходів), що подаються для участі в конкурсі, має відбутися в квітні — грудні 2019 року.

Конкурс проводитиметься трьома етапами.

Рішення конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими  організаціями, творчими спілками,  для виконання яких надається фінансова підтримка з селищного бюджету в 2019 році розміщуються протягом трьох робочих днів на офіційному веб-сайті Троїцької селищної ради. Учасникові конкурсу на його вимогу може бути надана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

Строки проведення конкурсу:

 1. Розгляд конкурсних пропозицій щодо її відповідності вимогам конкурсу відбудеться 29.03.2019 року.
 2. Відкритий захист конкурсних пропозицій відбудеться до 09.04.2019 р.
 3. Оцінка конкурсних пропозицій та визначення їх рейтингу відбудеться до 12.04.2019 року.
 4. Договір укладається протягом 30 днів з дня прийняття відповідного рішення.

 

Селищний голова                                                                    Д.ПАЛАГНО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь