Троїцька селищна військова адміністрація
Луганська область, Сватівський район

Доступ до публічної інформації

Фото без опису

Троїцька селищна рада Троїцького району

Луганської області

Сьомого скликання

 

Розпорядження № 173

 

від 20 листопада 2017 року

смт Троїцьке

 

Про заходи щодо забезпечення реалізації

Закону України “Про доступ до публічної

інформації”

 

            На виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, керуючись статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності селищної ради  та її виконавчого комітету, реалізації конституційного права фізичних та юридичних осіб на доступ до публічної інформації, Троїцької селищної ради:

 

1. Визначити кабінет № 5 селищної ради місцем для роботи запитувачів з документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, а також виготовлення копій, сканування, фотографування, записування їх на будь-які носії інформації.

2. Визначити відповідальним за забезпечення доступу до публічної інформації начальника відділу загальної та організаційної роботи селищної ради Дикань Євгенію Михайлівну.

            3. Покласти на начальника відділу загальної та організаційної роботи селищної ради Дикань Євгенію Михайлівну обов’язки по:

  • веденню обліку запитів на інформацію;
  • систематичному веденню обліку документів, що знаходяться в володінні Троїцької селищної ради.

4. Покласти на провідного спеціаліста відділу загальної та організаційної роботи селищної ради  Адаменка С.М. обов’язки по:

  • оприлюдненню інформації про діяльність Троїцької селищної ради та її виконавчого комітету.

5. Затвердити Порядок організації та забезпечення доступу до публічної інформації  у Троїцькій селищній раді та її виконавчому комітеті згідно з додатком №1

6. Розпорядження селищного голови від 06.07.2011 року № 98  Про заходи щодо забезпечення реалізації Закону України “Про доступ до публічної інформації”

 

 

 

Селищний голова                                  Д.П. Палагно

 

 

       

Додаток № 1

до розпорядження

від 06.07.2011 р. № 98

 

 

Порядок організації та забезпечення доступу до публічної інформації

 у Троїцькій селищній раді та її виконавчому комітеті

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Порядок організації та забезпечення доступу до публічної інформації у Троїцькій селищній раді та її виконавчому комітеті (далі - Порядок) визначає права, компетенцію та зобов’язання виконавчих органів селищної ради, їх посадових осіб, а також запитувачів інформації – фізичних, юридичних осіб щодо здійснення та забезпечення доступу до публічної інформації.

1.2. Порядок регулює відносини суб’єктів у сфері доступу до публічної інформації та обов’язковий до виконання усіма працівниками Троїцької селищної ради, а також керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до  комунальної власності  Троїцької територіальної громади.

1.3. Порядок не поширюється на звернення фізичних та юридичних осіб, які не містять запиту на публічну інформацію.

1.4. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію".

1.5. Визначення понять:

            - публічна інформація, розпорядником якої є Троїцька селищна рада, її виконавчий комітет, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності  Троїцької територіальної громади – це інформація, відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні розпорядників публічної інформації;

- запитувач інформації – фізична або юридична особа, яка звернулась до Троїцької селищної ради, її виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Троїцької триторіальної громади, з інформаційним запитом про отримання публічної інформації;

- розпорядник інформації – Троїцька селищна рада, її виконавчий комітет, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності Тероїцької територіальної громади, які створюють або володіють публічною інформацією.

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, наведений у  додатку №1 до Порядку.

1.5. Організація роботи щодо розгляду запитів про отримання публічної інформації та надання відповіді запитувачу покладається на начальника відділу загальної та організаційної роботи селищної ради.

1.6. Начальник відділу загальної та організаційної роботи селищної ради забезпечує єдину реєстрацію запитів про отримання публічної інформації, здійснює моніторинг розгляду запитів.

1.7. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі або за запропонованою формою (додаток № 2 до Порядку).

Запит на інформацію повинен містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному сайті  селищної ради.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його повинна оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

Розділ 2. Розгляд та реєстрація

інформаційних запитів фізичних та юридичних осіб

 

2.1. Інформаційні запити фізичних та юридичних осіб про отримання публічної інформації, оформлені належним чином і подані в установленому порядку, підлягають обов’язковому прийому, реєстрації та первинному розгляду з метою визначення їх належності до компетенції виконавчих органів селищної ради.

2.2. Перевірку, реєстрацію, контроль за виконанням  інформаційних запитів   здійснює начальник відділу загальної та організаційної роботи селищної ради.

Начальник відділу загальної та організаційної роботи селищної ради   здійснює попередній розгляд інформаційних запитів на відповідність вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Звернення, оформлене без дотримання вимог п.5 ст. 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, супровідним листом  повертається запитувачу з відповідними роз’ясненнями в термін не пізніше ніж за два робочих дні від дня його надходження. Копія такого запиту залишається у провадженні селищної ради.

2.3. Інформаційні запити, в яких порушені питання, що не належать до повноважень Троїцької селищної ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Троїцької територіальної громади, протягом двох робочих днів з дня їх надходження до селищної ради пересилаються супровідним листом за підписом селищного голови,   для розгляду органу, до компетенції якого входить вирішення питання, з проханням повідомити запитувачу про наслідки розгляду його запиту, про що повідомляється запитувачу.

2.4. Зареєстровані інформаційні запити, в яких порушені питання, що належать до компетенції Троїцької селищної ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Троїцької територіальної громади, передаються начальником відділу загальної та організаційної роботи селищної ради в день реєстрації на розгляд селищному голові.

2.5. Селищний голова при розгляді інформаційних запитів зазначає виконавця запиту. Розгляд інформаційних запитів  повинен проводитись не більше одного робочого дня з дня отримання його на розгляд.

2.6. Спеціалісти Троїцької селищної ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності селища, яким доручено виконання інформаційних запитів при їх розгляді зобов’язані уважно вникати в їх суть, вживати заходів для об’єктивного вирішення питань, зазначених у запиті.

2.7. Опрацьовані реєстраційно-контрольні картки, разом із запитом повертаються начальнику відділу загальної та організаційної роботи селищної  для внесення змісту резолюції в електронну реєстраційно-контрольну картку та базу даних запитів.

2.8. За результатами розгляду інформаційного запиту готується проект відповіді запитувачу у встановлений термін. 

2.9. Проекти відповідей готують усі виконавці, вказані у резолюції керівника. Якщо виконавців декілька, збір інформації і узагальнення відповіді запитувачу здійснює перший виконавець. Співвиконавці надають проекти інформації першому виконавцю не пізніше ніж за два робочих дні до настання терміну виконання.

2.10. Інформація запитувачу про розгляд інформаційного запиту надається за підписом селищного голови .

2.11. Підписані селищним головою відповіді на інформаційні запити реєструються начальником відділу загальної та організаційної роботи селищної ради  та направляються запитувачам, у спосіб, зазначений у запиті (поштою, нарочно тощо).

2.12. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд інформаційних запитів, надання письмової відповіді запитувачам несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

2.13. Контроль за розглядом інформаційних запитів та виконанням доручень селищного голови покладається на начальника відділу загальної та організаційної роботи селищної ради.

2.14. Контрольні доручення, визначені селищним головою за інформаційними запитами, знімаються з контролю лише після того, як надано інформацію зі всіх питань, порушених у запиті, а авторові надано письмову відповідь по суті.

Інформаційні запити, на які даються попередні (проміжні) відповіді та інформації, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після надання остаточної відповіді на інформаційний запит. 

Після розгляду інформаційного запиту та зняття його з контролю сформована в установленому порядку особова справа зберігається у селищній раді у картотеці справ.

2.15. Контроль за дотриманням термінів розгляду інформаційних запитів здійснює начальник відділу загальної та організаційної роботи селищної ради , який:

- щоденно контролює терміни розгляду інформаційних запитів та інформує селищного голову про порушення термінів розгляду запитів про отримання публічної інформації;

- направляє виконавцям нагадування про інформаційні запити, що знаходяться на контролі; 

- щокварталу, до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, аналізує стан розгляду інформаційних запитів,  дотримання термінів розгляду та готує аналітичні матеріали з цих питань;

- отримує у встановлений термін від виконавців інформацію (довідки) щодо розгляду інформаційних запитів, відповіді, перевіряє їх зміст на відповідність наданим дорученням, якість та повноту вирішення, здійснює необхідні відмітки про результати та термін розгляду на контрольній картці, проставляє на інформації дату отримання.

 

Розділ 3. Термін розгляду інформаційних запитів

 

3.1. Відповідь на інформаційний запит надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

3.2. В разі,  якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3.3. В разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити термін розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження терміну повідомляється запитувачу в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

Розділ 4. Плата за надання інформації

 

4.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

 

Розділ  5. Відмова в задоволенні запиту

 

5.1. Виконавчі органи селищної ради мають право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках:

 - розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, про яку зроблено запит, належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- не дотримано вимог до інформаційного запиту, передбачених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5.2. Рішення про відмову у наданні інформації на запит доводиться до відома запитувача в письмовій формі з посиланням на статтю 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

5.3. В разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не належить до публічної інформації, то відповідь на питання, що не належить до публічної інформації, може бути направлена запитувачу окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувачу повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 

Розділ 6. Оприлюднення публічної інформації

 

6.1. Організація оприлюднення публічної інформації на офіційному сайті селищної ради та у засобах масової інформації покладається на начальника відділу загальної та організаційної роботи селищної ради.

 

Розділ 7. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації

 

7.1. Загальний контроль за організацією та забезпеченням доступу до публічної інформації у виконавчих органах селищної ради покладається  на керуючого справами виконавчого комітети селищної ради.

7.2. Контроль за доступом до публічної інформації Троїцької селищної ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Троїцької територіальної громади, покладається на безпосереднього керівника.

 

                        

 

Селищний голова                                              Д.П. Палагно

 

 

Додаток №1

до Порядку

 

Перелік

відомостей, що становить службову інформацію

 

1. До службової  інформації у селищній раді та її виконавчих органах належить така інформація:

 

1) що міститься в документах селищної ради та її виконавчому комітеті, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності селищної ради та її виконавчого комітету або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

 

     2) стосовно сфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

 

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

                                           Селищний голова                                              Д.П. Палагно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до Порядку

 

 

  форма запиту на інформацію

 

_________________________________

_________________________________

             (розпоряднику інформації)

 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

(ПІБ запитувача інформації або найменування запитувача,

якщо це юридична особа, поштова адреса, або адреса

електронної пошти, номер засобу зв’язку)

 

 

 

З А П И Т

на інформацію

 

         Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені (повідомити мене)

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

«___» ___________ 20___ року                                                                   __________________________

                                                                               (підпис запитувача інформації)

 

 

 

 

Селищний голова                                              Д.П. Палагно

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь