A A A K K K
для людей із порушенням зору
Троїцька селищна військова адміністрація
Луганська область, Сватівський район

Звіт голови Троїцької селищної ради Палагна Д.П. за 2018 рік

Шановна Громадо!


Позаду ще один рік нашої з вами спільної роботи, від якого ми чекали багато змін в економічному і політичному житті нашої держави, на який покладали багато сподівань, і який прожили в умовах реформи місцевого самоврядування та впровадженні принципів децентралізації.
Громада обрала мене селищним головою.  І сьогодні, у відповідності до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» я пропоную громаді звіт за свою діяльність у 2018 році на посаді селищного голови.
Троїцька громада прожила його у статусі селищної об’єднаної територіальної громади. У нас збільшилася не тільки кількість населення (на 01.січня 2019 року чисельність склала 14699 осіб, у т.ч. дітей дошкільного віку – 705, шкільного віку – 1198), територія управління та обслуговування 951,599 кв.кілометрів), а й повноваження та зона відповідальності: в галузі освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, надання адміністративних послуг та прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом. 
Незважаючи на всі труднощі, які супроводжували нас впродовж звітного року, селищна влада не скоротила жодної соціальної програми, а навпаки їх розширила, прагнула виконати всі ті програми, які були прийняті та затверджені на початку року, а також співпрацювала та надавала фінансову підтримку установам та організаціям, розташованим на території громади. 
Головним завданням, над яким працював виконавчий комітет селищної ради впродовж 2018 року, була максимальна реалізація інтересів об’єднаної громади в реальних бюджетно-фінансових, економічних та соціальних умовах, в межах Конституції та законів України. 
У моїй передвиборчій програмі зазначено, що одним з головних завдань на посаді селищного голови вважаю забезпечення відкритості, прозорості в прийнятті рішень, організація конструктивного діалогу з громадськістю. Це було і на сьогодні є визначальним в моїй роботі, бо за всі здобутки минулого року ми маємо завдячувати перш за все праці та наполегливості мешканців громади – платників податку до селищного бюджету, ініціативним підприємцям, громадським організаціям та активним громадянам, яким не байдужа доля нашої громади. У своїй роботі ми керувалися принципом відкритого діалогу з громадою. Адже тільки пояснюючи свої дії, ілюструючи їх конкретними справами або доносячи до громади конкретне бачення вирішення проблем, влада може ефективно реалізувати свої плани.
Також хочу зазначити, що рік пройшов у тісній співпраці з депутатським корпусом селищної ради, напруженій роботі виконавчого комітету селищної ради.  Діяльність працівників селищної ради і депутатів є відкритою та прозорою. Селищна рада працює у складі 26 депутатів, що в повній мірі забезпечує ефективну роботу представницького органу.
За звітний 2018 рік відбулося 20 сесій. Прийнято всього 997 рішень, з них:   461 рішення – земельні питання, 267 рішень по фінансовим питанням та інші.
Практично всі питання, які розглядались на сесіях,  попередньо обговорювались на  засіданнях постійних комісій. 
Селищною радою утворено 5 постійних комісій, які діють за дорученням ради або з власної ініціативи: 
з питань діяльності ради, депутарської етики, регуляторної політики, зміцнення законності та правопорядку; 
з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку;
 з питань  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення; 
з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва  та сфери послуг; 
з питань  земельних відносин, містобудування та охорони навколишнього природного середовища.
На своїх засіданнях комісії готують та вивчають проекти програм, бюджету, звітів, питання життєдіяльності громади, земельні питання. Все це вносять на розгляд ради, готують висновки та рекомендації, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
У розв’язанні питань життєдіяльності територіальної громади, координуючою ланкою  в роботі установ, організацій і підприємств  у міжсесійний період був виконавчий комітет. Згідно із затвердженим планом роботи він працював у складі 20 чоловік.
Виконавчий комітет координує роботу відділів виконкому, підприємств та установ територіальної громади. Безпосередню роботу по розгляду планових питань та усних і письмових звернень, підготовці проектів рішень виконкому та селищої ради, контролю за виконанням прийнятих рішень по питаннях, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування. 
Впродовж року проведено значну роботу по укомплектуванню структурних підрозділів виконкому селищної ради професійними кадрами. Для реалізації нових повноважень та завдань впродовж звітного періоду створювалися нові відділи виконавчого комітету та вносилися зміни до штатної чисельності. Кількість штатних працівників на сьогодні складає  82 особи. 
Протягом 2018 року проведено 13 засідань конкурсної комісії на заміщення вакантних посад селищної ради, за результатами конкурсу було призначено на посади 13 осіб. 
І на сьогодні одним із першочергових завдань, які стоять перед керівництвом ради, є заповнення наявних вакансій в селишній ради та формування потужного кадрового потенціалу. Протягом 2018 року створені Відділ культури та фінансовий відділ селищної ради. Реорганізовано  Комунальне підприємство «Троїцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги», створено комунальну установу «Бібліотека - інформаційний центр інтелектуального та творчого розвитку».  Прийняті рішення щодо прийняття прав засновків закладів освіти і культури та передачі їх з управління районної ради в управління селищної ради. Розроблено статути 13 закладів загальної середньої освіти, ДЮСШ, музичної школи, Будинку школярів, музею «Витоки», 15 закладів дошкільної освіти. Прийнято та запроваджено в дію 6 регуляторних актів, в тому числі прийняті Правила благоустрою населених пунктів селищної ради, Порядок передачі комунального майна в оренду, встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік, затверджено Регламент Центру надання адміністративних послуг. 
За звітний період проведено 20 засідань виконкому, прийнято 275 рішень. Розглядались поточні питання, подання підприємств, установ, організацій, заяви громадян.  З метою забезпечення доступу громадян до інформації щодо діяльності селищної ради працює офіційний веб-сайт.
Найважливішою формою забезпечення зворотного зв’язку між селищною радою та громадянами  є звернення громадян, а інформація, що міститься в них, найчастіше служе орієнтиром при прийнятті важливих рішень, що стосується інтересів широких верств населення .
Ми постійно працюємо із зверненнями громадян, так за минулий рік до селищної ради надійшло 2503 звернення, з них: 
1595 надійшло поштою та 908 на особистому прийомі. По всіх зверненнях дано відповіді або прийнято відповідні рішення,  по жодному зверненню не було відмовлено у розгляді. Основними питаннями у зверненнях громадян залишаються питання: 
-    аграрної політики і земельних відносин – 1131;
-    соціального захисту – 356;
-    житлової політики – 34;
-    екології та природних ресурсів -  112.
Крім того до селищної ради надійшло 4938 листів та запитів. Кількість вихідної кореспонденції по Троїцькій селищній раді за цей період склала 6165 документів, в тому числі відповіді на запити та клопотання, пов’язані з вирішенням питань життєдіяльності територіальної громади.
За 2018 рік було видано громадянам 15703 довідки про склад сім’ї та місце проживання, з земельних та інших питань. 
За звітний період селищним головою було видано 898 розпоряджень: 
1) з основної діяльності – 215; 
2) з кадрових питань –380; 
3) про щорічні оплачувані відпустки та відпустки у зв’язку з навчанням –150; 
4) про короткострокові відрядження в межах України –153. 
Селищна  рада, та  її виконавчий комітет працюють по затверджених планах роботи та вирішують інші нагальні питання життя громади.
Звітний рік був продовженням вже розпочатої роботи задля досягнення мети: зробити села та селище громади сучасними, забезпечити якісне надання послуг, покращити добробут людей. 
Хочу детально зупиннитися на напрямках та результатах практичної роботи у 2018 році, її фінансового та ресурсного забезпечення.
20 грудня 2017 року був прийнятий селищний бюджет на 2018 рік. 
Загальний обсяг доходів селищного бюджету за 2018 рік складає 130.106.459 грн., з них:
- доходи загального фонду виконано на 105,8 відсотка і складають 123.034.119 грн;
- спеціального фонду  виконано на 101,8 відсотка  і складають 7.072.340 грн.
 У тому числі офіційні трансферти загального фонду-54.502.390 грн, спеціального фонду-897.748 грн.
Доходи по старостинським округам за 2018 рік:
1.    Троїцький округ-33.316.680 грн 
2.    Яменськийокруг-4.605.305 грн
3.    Д-Олександрівський округ-4.152.325 грн 
4.    Воєводський округ-3.868.136 грн 
5.    Лантратівський округ-3.768.126 грн
6.    Новознамянський округ-3.573.447 грн
7.    Розпасіївський округ-3.397.431 грон 
8.    Тополівський округ-3.085.019 грн
9.    Розсипнянський округ-3.020.337 грн
10.    Арапівський округ-2.620.917 грн 
11.    Новоолександрівський округ-2.391.798 грн
12.    Багачанський округ-2.045.740 грн 
Виконання видаткової частини селищного бюджету за 2018 рік   становить 125.463.089 грн  або 96,4 відсотка виконання до уточненого річного плану.
При фінансуванні видатків селищного бюджету в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищеним статтям витрат, визначених рішенням селищної ради від 20.12.2017 №11/1 «Про селищний бюджет на 2018 рік», а саме по загальному фонду :
-видатки на оплату праці з нарахуваннями профінансовано на суму 42.954.543 грн,  що складає 95,7 % виконання до річних призначень. 
- видатки на оплату енергоносіїв -4.369.946 грн (95,25 % виконання);
- видатки  на оплату продуктів харчування -512.973 грн (94,5 % виконання);
- видатки на медикаменти – 175.481 грн по КНП Троїцький ЦПМСД;
Дошкільна освіта
У відомстві Троїцької селищної ради функціонує 15 закладів дошкільної освіти: 3 - у селищі Троїцьке, 12 – у сільській місцевості; з них: 5 працюють з повним режимом роботи груп – 9-10,5 годин, (1 - сезоний дитячий садок у с. Новоолександрівка), 10 – з короткотривалим перебуванням дітей протягом 4 годин. 
На території Троїцької селищної ради  проживає за обліком 320 дітей віком від 1 до 6(7) років.
Дошкільною освітою у ЗДО охоплено 368 дітей, дітей віком 3-6(7) років - 320, в т.ч. 5-річного віку – 92 дитини . 
Середній показник завантаженості дошкільних навчальних закладів (за типовим проектом) станом на 29.12.2018 складає 87 вихованців на 100 місць, в т.ч. по місту – 94, по селу – 80.
У дитячих садках працюють 24 вікові групи. 
        Комп'ютерною технікою забезпечено 12 ЗДО та підключено до мережі Інтернет 4 заклада дошкільної освіти.        
Дітьми дошкільного віку опікуються 46 педагогів, з них 2 психологи та 2 логопеди, що покращує якість освітньої роботи. 
За 2018 рік на утримання закладів дошкільної освіти було витрачено 5683755,71 грн.
Педагогічні колективи закладів дошкільної освіти знаходяться у процесі постійного пошуку сучасних підходів до організації життєдіяльності вихованців, формування творчої особистості кожної дитини, закладання основ її компетентності, розумової та соціальної діяльності. З метою покращення якості дошкільної освіти шляхом використання новітніх освітніх технологій, у листопаді 2018 року методичним кабінетом Відділу освіти, молоді та спорту був проведений семінар за темою: «Сучасні підходи до вирішення завдання з формування творчої особистості на етапі дошкільного віку» для педагогів закладів дошкільної освіти.
У Троїцькому ЗДО «Теремок» у грудні 2018 року були проведені тренінги за темами: «Формування психологічної готовності дитини до школи», «Діти – дзеркало батьків» - для батьків; «Профілактика емоційного вигорання» - для педагогів та інших категорій працівників дитячого садка. 
Загальна середня освіта
Мережу закладів загальної середньої освіти у 2018-2019 навчальному році представляють: опорний заклад освіти з 2 філіями, 5 ліцеїв, 6 гімназій,1 вечірня (змінна) загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів.
У 2018-2019 навчальному році контингент учнів закладів загальної середньої освіти Троїцької селищної ради складеє 1166 учнів денних ЗЗСО та 28 учнів Троїцької вечірньої (змінної) ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів.
Контингент учнів 1 класу становить 100 дітей.
    Середня наповнюваність класів становить 12 учнів. За рахунок бюджетного фінансування працює 9 груп подовженого дня.
Серед контингенту дітей, що відвідують заклади освіти Троїцької  селищної ради, 59 дітей  із зони АТО (із них 6 екстернів).
    Для 13 дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку відповідно до довідок ЛКК організоване індивідуальне навчання на дому.
У початкових класах навчається 495 учнів. 
Забезпечено безкоштовне підвезення учнів та вчителів до місць навчання і додому.
За кошти освітньої субвенції та кошти селищного бюджету  для початкових класів  закуплено 13 ноутбуків, 14 багатофункціональних пристроїв, 14 ламінаторів, 115 комплектів меблів (стіл одномісний + стілець), дидактичні матеріали для вчителя та учнів на загальну суму 529 962,04 грн.
    За рахунок субвенції з державного бюджету закуплено кабінети хімії, біології, географії для опорного закладу освіти «Троїцький ліцей» на суму 692 812,98 грн.
    За рахунок субвенції з державного бюджету закуплено кабінет української мови для Сиротинської гімназії на суму 101 000 грн.
    За рахунок субвенції з обласного бюджету, коштів селищного бюджету та спонсорських коштів закуплено 4 інтерактивні панелі для опорного закладу освіти та його філій на суму 399 996 грн.
    За рахунок субвенції з обласного бюджету, коштів селищного бюджету та спонсорських коштів проведено капітальний ремонт  Розсипненської гімназії  (часткова заміна вікон) на загальну суму  139 096,8 грн.
    За рахунок інфраструктурної субвенції було проведено капітальний ремонт Яменського ліцею на суму  1 498 139,23 грн. та реконструкція Топольського ліцею на суму 411 342,12 грн., Сиротинської гімназії на суму 1490764,32 грн., Троїцької філії ОНЗ «Троїцький ліцей» на суму 1487918,35 грн. 
    За рахунок коштів селищного бюджету закуплено вікна для спортзали Розпасіївської гімназії на суму 99553 грн.
Забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та пільгової категорії на суму 277 240,52 грн.
    Забезпечено гарячим харчуванням дітей в закладах дошкільної освіти на суму 235 732,48 грн.
 Позашкільна освіта, виховна та спортивно-масова робота.
Дедалі більшого значення набуває позашкільна освіта. На неї сьогодні покладені відповідальні функції у вихованні підростаючого покоління.
У Троїцькій селищній раді функціонує 2 позашкільні заклади освіти: Будинок школярів та Дитячо-юнацька спортивна школа.
Позашкільною освітою охоплено 654 дітей, із них у Будинку школярів – 300 вихованців, у ДЮСШ – 114дітей, у школах Троїцької селищної ради – 240 учнів. 
У ДЮСШ функціонують 10 груп, в яких займаються 114 дітей. Юні спортсмени мають можливість розвивати та удосконалювати свою майстерність у таких видах спорту: футбол, волейбол, баскетбол, боротьба, настільний теніс.
У Будинку школярів працює 16 гуртків – це 19 груп, у яких займається 300 вихованців. 
З метою надання консультативно-методичної, психологічної допомоги, проведення тренінгів, майстер-класів, ігор, розваг, спортивних змагань, особистого прийому громадян, нарад та семінарів-практикумів директорів шкіл започатковані щомісячні Дні служб Троїцької ОТГ на базі гімназій та ліцеїв Троїцької селищної ради. Це дало змогу об’єднати фінансові та професійні можливості Відділу освіти, методичного кабінету, Будинку школярів, КУ «Центр з надання соціальних послуг», КУ «Троїцький ЦЗН «Спорт для всіх», менторів, практичних психологів та логопеда закладів освіти Троїцької селищної ради. У 2018 році Дні служб ОТГ відбулися на базі Розпасіївської та Арапівської гімназій.
У жовтні 2018 року методистами та фахівцями психологічної служби був підготовлений та проведений районний семінар за темою: «Психологічні особливості процесу навчання та виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах Нової української школи».
Уперше цьогоріч До Дня Соборності України усі заклади освіти і методичний кабінет взяли активну участь у Всеукраїнській естафеті єднання  (флешмоб) «Соборна Україна» із подальшим випуском відеоролику та фотоальбому.
Започатковано методичним кабінетом  фестиваль поезії, присвячений шевченківським дням на базі Демино-Олександрівського ліцею.
Методисти методичного кабінету тісно співпрацюють із закладами освіти, ведуть активну роботу щодо залучення учнів у різноманітні  обласні, Усеукраїнські  конкурси  учнівської творчості: «Образне слово Луганщини», «Солов'їні далі», «Іду з дитинства до Тараса», «У дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім – Батьківщина», «СОНЯШНИК», «Геліантус», «Бобер», «Кенгуру», «Левеня»  «Sunflower» та багато інших, на яких учні гідно представляють ЗЗСО, стають лауреатами та призерами. 
Центр з надання соціальних послуг
2 січня 2018 року розпочала свою діяльність Комунальна установа "Центр з надання соціальних послуг " Троїцької селищної ради. Основною метою є надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.  
У кожному старостинському окрузі Троїцької територіальної громади проводяться обслуговування та соціальний супровід осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах. 
З 01 березня 2018 при КУ “ЦНСП” Троїцької селищної ради  функціонують: 
відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
відділ соціально-побутової та психологічної адаптації; 
відділення соціальної допомоги вдома; 
відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги; 
відділення денного перебування.
Відповідно до Державних стандартів КУ «ЦНСП» Троїцької селищної ради на даний час  надає наступні соціальні послуги: 
Догляд вдома       Денний догляд          Підтримане проживання 
Послуга соціальної адаптації                  Послуга соціальної інтеграції 
Послуга соціальної реабілітації      Послуга соціально-психологічної адаптації 
Кризове та екстрене втручання       Консультування    Соціальний супровід 
Соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці 
Представництво інтересів       Посередництво (медіація)
Соціальна профілактика.
За 2018 рік  на обслуговуванні було 684 особи похилого віку та з інвалідністю. 
У відділі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на супроводі перебувало 56 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
16 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю оформлено в будинки-інтернати. 
За рахунок місцевого бюджету оздоровлено 63 дитини. 
Працює мультидисциплінарна команда та Мобільно-консультаційний пункт соціальної роботи, група здоров’я для людей похилого віку, Університет третього віку. 
Надаються платні соціальні послуги: покос трави,стрижка, робота на присадибній ділянці, рубка дров,ремонт паркану та кровлі, консультація лікаря терапевта та сестри медичної, вимірювання тиску, психологічні індивідуальні послуги. 
За рахунок цільових коштів державного бюджету для дітей-сиріт у 2018 році у Троїцькій територіальній громаді придбано 2 однокімнатні квартири. 
ЦНАП
Надзвичайно важливим для об’єднаної громади було офіційне відкриття 08 серпня 2018 року Центру надання адміністративних послуг. 
ОТГ отримала інституційну допомогу у створенні Центру надання адміністративних послуг від Програми «U-LEAD з Європою». 
Експерти допомогали у підготовці нормативних документів статусу ЦНАП та в організації його діяльності. Громада мала також підтримку в формуванні структури та штату ЦНАП, в навчанні  персоналу, підвищення його кваліфікації, включаючи ділову етику та гендерний аспект. 
Крім того, Програмою надано меблі для облаштування робочих місць для персоналу та місць для відвідувачів ЦНАП,  офісну техніку, програмне забезпечення».
Кошти на співфінвнсування доного проекту були також виділені з місцевого бюджету.    
 Створення зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг є однією з головних задач, що мають вирішуватися органами місцевого самоврядування. 
Центр здійснює діяльність за принципом „єдиного вікна“, тобто прийом пакетів документів, інформування суб’єктів отримання послуг про розгляд заяви та видача результатів послуг проводиться виключно через адміністраторів ЦНАП у зручний час. 
Штатна чисельність працівників складається з начальника ЦНАПу, 5 адміністраторів, 3 державних реєстраторів та 1 техпрацівника. 
На сьогоднішній день у громадян  є змога через ЦНАП замовити 134 послуги, а саме:
44 види довідок місцевого значення;
5 послуг з реєстрації місця проживання громадян
27 послуг пов’язані з реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також з реєстрацією речових прав на нерухоме майно.
12 послуг Пенсійного фонду Укпаїни;
10 послуг районного центру зайнятості;
10 послуг Державної  міграційної служби;
22 послуги Державного земельного кадастру
4 послуги Міністерства Внутрішніх Справ.
За відпрацьовані 5 місяців роти у 20018 році ЦНАПом було надано мешканцям громади та району понад 6500 послуг. 
Платні послуги склали 123590 грн.
Культура
Культура  та спорт також не стоять осторонь нашої громади.
17 квітня 2018 року зареєстровано Відділ культури Троїцької селищної ради. Культурне обслуговування населення здійснюють 44 заклади культури: 22 клубні заклади, з них 1 центральний будинок культури, 9 сільських Будинків культури та 12 сільських клубів; 20 бібліотек-філій, 1 музей, 1 музична школа. 
    Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток національної культури, самодіяльної художньої творчості, задоволення культурно-дозвільних потреб населення.
Основними напрямками в роботі установ культури є культурно-просвітницька робота та організація дозвілля населення. Так, протягом звітного періоду була затверджена Програма культурно-мистецьких заходів на 2018 рік на загальну суму 153 038 грн., яка була повністю реалізована.
Закладами культури було проведено відповідно до планів роботи та звітів про проведену роботу: урочисті мітинги до 8 та 9 травня, святкові концертні програми до Дня Конституції України, фольклорні свята, присвячені Святій Трійці та Івана Купала, урочисті концертні програми до Дня Державного прапора України та Дня незалежності України, святкові заходи до Дня селища; урочиста концертна програма до Дня захисника України, Дня працівника сільського господарства, новорічні святкові програми.  
Вперше відзначено на День селища річницю утворення Троїцької об’єднаної територіальної громади.
Приймали участь у обласних заходах: 
-    щорічному відкритому обласному фестивалі «Луганщина – це Україна», присвяченому 80-ій річниці утворення Луганської області (м. Сєвєродонецьк);
-    фестивалі української народної іграшки та гри (м. Кремінна).
В Троїцькій дитячій музичній школі навчається 55 учнів, які взяли участь у обласних заходах: конкурсі індивідуальної виконавської майстерності учнів шкіл естетичного виховання (м. Сєвєродонецьк), обласній музично-теоретичній олімпіаді (м. Сватове), обласному конкурсі естрадної та джазової музики «РИТМ-FEST» (м. Сєвєродонецьк).
У Троїцькому історико-краєзнавчому музеї «Витоки» на виконання Програми культурно-мистецьких заходів на 2018 рік проведено масові заходи, виставки, експозиції, зустрічі, бесіди-лекції, музейні уроки та інші заходи, присвячені календарним та державним святам, видатним подіям та діячам. Фахівцями музею розпочато пошукову роботу туристичного потенціалу на території Троїцької ОТГ. За звітний період забезпечили всіма формами роботи відвідування музею 17796 чоловік, із них дітей-9083, дорослих-8713.
Обслуговано екскурсіями – 4521 чол.
Проведенно групових екскурсій – 233.
Проведенно 29 масових заходів, які відвідало 3230 чол.
Організовано 26 виставок, які відвідало 6371 чол.
У 2018 році започатковано перегляд фільмів «Кінотеатр просто неба». 
Проведено 24 покази різножанрових кінофільмів та мультфільмів, на яких були присутні – 850 осіб.
Вперше відзначено на День селища річницю утворення Троїцької об’єднаної територіальної громади.
Всього проведено за звітний період культурно-масових заходів – 399; присутніх – 40 790.
У клубних закладах функціонує 58 клубних формувань. В них учасників – 585, з них – 299 діти. 22 любительських об’єднань та клубів за інтересами, в них учасників – 257.
4 колективи мають звання «народний»:
-    народний хор ветеранів праці Троїцького ЦБК;
-    народний фольклорний жіночий ансамбль «Берегиня» Троїцького ЦБК;
-    народний жіночий вокальний ансамбль «Ліра» Троїцького ЦБК;
-    народний театр-студія «Експромт» Троїцького ЦБК.
На базі 10 бібліотек-філій КУ «Бібліотека – інформаційний центр», в тому числі 8 сільських бібліотек-філій працюють Інтернет-центри з безкоштовним доступом до мережі Інтернет. Заплановане підключення до мережі ще 2 Інтернет-центра (Яменська та Арапівська бібліотеки-філії).
За звітний період кількість відвідувань бібліотеки становить – 68000.
Кількість відвідувань масових заходів – 7800.
У закладах культури проведено капітальні ремонти:
-    Капітальний ремонт покрівлі Троїцького селищного будинку культури - 589 429,00 грн.;
-    Воєводський сільський клуб (заміна вікон) – 82 558,00 грн.;
-    Капітальний ремонт покрівлі Аношкинського сільського клубу із заміною вікон та дверей - 617 855,00 грн.
«Спорт для всіх»
22 січня 2018 року було створено Комунальну установу «Троїцький центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Троїцької селищної ради (рішення Троїцької селищної ради сьомого скликання одинадцята сесія № 11/20 від 20 грудня 2017р.). Основним напрямком роботи є здійснення діяльності шляхом залучення різних груп населення, зокрема соціально незахищених, до занять фізичною культурою.
Центр створює сприятливі умови для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою, задовольняє потреби населення у фізкультурно-оздоровчих і фізкультурно-спортивних послугах за місцем проживання та відпочинку, веде пропаганду здорового способу життя, займається організацією, підготовкою та проведенням фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до положення що затверджене селищною радою (рішення Троїцької селищної ради одинадцятої сесії одинадцятого скликання № 11/20 від 20.12.2017 р.). 
Здійснює на місцевому рівні інформаційно-пропагандистську діяльність з питань фізичної культури і спорту та здорового способу життя, співпрацює із засобами масової інформації. 
Робота щодо розвитку олімпійського та не олімпійського спорту в районі проводиться відповідно до «Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки у Троїцький селищній (рішення Троїцької селищної ради сьомого скликання тринадцята сесія № 13/2 від 21 лютого 2018р.) 
     Розвитком олімпійських і не олімпійських видів спорту в громаді  переймаються: відділ освіти, молоді та спорту дитячо-юнацька спортивна школа,  комунальна установа «Троїцький  центр
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», районна федерація футболу, які  активно проводять роботу з пропаганди здорового способу життя, залучення дітей та молоді до регулярних занять спортом, популяризації спорту. Самостійно організовують і проводять районні змагання, спортивні свята серед дітей, молоді, дорослого населення, приймають участь в обласних змаганнях.
Для фінансування програми спортивних заходів КУ у 2018 році виділено 185000 гривень. З них за 12 місяців використано 175888гривень.
     За майже рік роботи центру було проведено 13 спортивно- масових заходів районного рівня серед дітей та дорослих:
1.    Відкритий турнір з боротьби дзюдо присвячений відкриттю КУ «Троїцький ЦФЗН «Спорт для всіх»
2.    Першість району з міні-футболу серед юнаків 10-11 кл.
3.    Першість району з міні-футболу серед юнаків 5-9 кл.
4.    Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична «Сокіл» («Джура»).
5.    Районний чемпіонат з міні-футболу на Кубок селищного голови.
6.    Спортивно масові заходи у день святкування Дня Селища.
7.    Відкритий кубок з волейболу серед аматорських команд.
8.    Змагання з міні-футболу 7-9 кл.
9.    Змагання з міні-футболу юнаки 10-11 кл.
10.Змагання з волейболу (юнаки дівчата).
11. Змагання з піонерболу серед збірних команд 5-8 класів.
     12. Змагання з настільного тенісу, шашок та шахів.
     13.Змагання серед дівчат «SPORT GIRLS» серед збірних команд 5-9кл., 7-11кл., гімназій та ліцеїв Троїцької ОТГ.
    Районні команди брали участь в обласних змаганнях: 
       1. Обласні змагання з баскетболу(дорослі). 
       2. Чемпіонат області з футболу діти  2005-2006р.н., 
       3.Чемпіонат області з футболу серед аматорських команд (дорослі),
       4. Обласні змагання з дзюдо ( діти ). 
       5. Змагання з баскетболу ( дорослі),
       6. Обласні літні сільські спортивні ігри «Луганщина 2018»
       7. Чемпіонат Луганської області з баскетболу серед юнаків та дівчат 2005-2006 р.н.
       8. Чемпіонат Луганської області з боротьби самбо серед кадетів 2002-2004р.н.
       9. Чемпіонат Луганської області з настільного тенісу.
      10. Чемпіонат Луганської області з дзюдо серед молодших кадетів U17 2002-2004 р.н..
11.Всеукраїнські змагання серед школярів « Спортивна надія України 2018»
Матеріальна база галузі району налічує: 3 стадіона, 10 спортзалів, 7 спортивних майданчиків, 6  спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням. 
Цього року Троїцька селищна рада виграла конкурс на  будівництво 4 спортивних майданчиків зі штучним покриттям, які будуються у смт. Троїцьке - Вартість проекту : 1438947,00грн., 
с. Ями - Вартість проекту :1498348,00 грн., 
с. Д-Олександрівка -  Вартість проекту :1498524,00грн., 
с.Воєводське - Вартість проекту :1498435,00 грн.
У всіх закладах освіти відбулися поточні ремонти наявних спортивних споруд та спортивних залів.
При Троїцькій селищній раді розпочала свою роботу Громадська Молодіжна рада.
І ось ще 18 грудня 2017 року перша ініціатива молодіжної організації була втілена в життя. Проспект Перемоги селища прикрасив арт-об’єкт «Я люблю Троїцьке». Ініціативи Молодіжної ради тривають: встановлено тренажери в парку відпочинку.
Медицина
Цей рік, як і попередній, пройшов в рамках медичної реформи. Головним завданням було і залишається збереження мережі медичних установ громади, що надають медичні послуги населенню всього Троїцького району. А це – 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини,                        4 фельдшерсько-акушерських та 15 фельдшерських пунктів.
 З початком жовтня у селищі Троїцьке розпочалося будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
У 2018 році повністю завершено капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в селі Лантратівка. У ході робіт повністю замінено покрівлю закладу, шляхом використання сучасних технологій, реалізовано механізми енергозбереження приміщень, які тепер також цілком відповідають сучасним санітарно-гігієнічним вимогам. 
Вартість проекту – 373,823 тис.грн.
Благоустрій
З метою покращення ситуації з вивезенням сміття, контролю за насадженнями, прибиранням снігу в зимовий період та іншого благоустрою громади створено Комунальне підприємство «Троїцьке - сервіс». 
На виконання Програми «Фінансова підтримка комунальному  підприємству «Троїцьке - сервіс» на 2018-2020 роки  комунальне господарство громади поповнилося новою технікою.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам об'єднаних територіальних громад на розвиток інфраструктури, громадою придбано новий трактор МТЗ-82,1., косарки роторної, барової установки,гідро ходозменшувача, відвалу- загальною сумою 919.204 грн,
А також рециклер, подрібнювач деревини.
Передноворічними днями, за кошти цільової субвенції з державного бюджету на інфраструктурний розвиток, громада придбала у власність екскаватор-навантажувач та розкидувач дорожніх сумішей. 
Така техніка дуже витребувана для робіт з благоустрою населених пунктів.
Почалася робота по забезпеченню діяльності водопровідно-каналізаційного господарства: придбання насосів КП «Троїцьке-сервіс». Проведено капітальний ремонт водогону с.Новоолександрівка та  капітальний ремонт водогону с.Ями.
Виготовлена документація та закуплені матеріали  на  будівництво та  капітальний ремонт водогонів с.Воєводське, с.Солонці, с.Розпасіївка.
Одним із важливих напрямків діяльності є проведення робіт з благоустрою громади. І в цьому напрямку вже є певні результати. 
Встановлені Дитячі майданчики на території Троїцької об’єднаної  територіальної громади. 
Завершені роботи по реконструкції парку культури та відпочинку  по вулиці Парковій смт Троїцьке.
8 травня біля Троїцького селищного будинку культури відбулося відкриття Меморіала воїнам Другої світової війни по вулиці Пушкіна (Троїцьке-1-Циганівка). Старий пам'ятник воїнам-земплякам було споруджено ще в  далекі перші повоєнні роки і він від давності літ почав руйнуватися.
Завершені роботи по будівництву кладовища.
 В останні дні осені 2018 року повністю завершено ремонт тротуарної мережі центральної частини селища Троїцьке - проспекту Перемоги. Безпечним та зручним тротуаром тепер щоденно дістаються до роботи, поспішають у справах, до закладів освіти, та й просто прогулюються сотні мешканців селища, сільських населених пунктів об'єднаної громади, а також її гості. Роботи повністю виконано за рахунок власних коштів місцевого бюджету, спрямованих радою на благоустрій адміністративного центру громади.    
За підтримки Проекту розвитку ООН в селищі Троїцьке впроваджені заходи зі встановлення камер вуличного відеоспостереження на небезпечних ділянках автошляхів, а саме  - пішохідних переходах біля Троїцької гімназії і Троїцької ЗОШ, якими найчастіше користуються насамперед школярі.  Проект втілюється за спільної ініціативи Громадської організації "Клина-Пресс" і Троїцької селищної ради. Пульт управління та збереження інформації встановлено у районному відділі поліції.
На початку липня Троїцькою селищною радою завершено масштабний проект будівництва та введення до експлуатації мереж енергозберігаючого вуличного освітлення у населених пунктах громади. До реалізації заходів було залучено як кошти місцевого бюджету громади, так і цільове фінансування з обласного  бюджету  Луганською обласною державною адміністрацією. 
За кошти, залучені з обласного бюджету, побудовані мережі по вулиці Центральній села Тополі; 
вулицям Садовій, Шевченка, Сонячній, Молодіжній, Набережній села Воєводське; 
вулицям Центральній та Шкільній села Лантратівка, 
вулицям Сонячній та Садовій села Сиротине; 
вулиці Північній села Демино-Олександрівка та 
вулиці Садовій села Бабичеве.
За власні бюджетні кошти забезпечено нічне освітлення вулиць: Садової села Ями; 
Садової, Шевченка, Молодіжної села Демино-Олександрівка та 
вулиць Центральної і Молодіжної села Зайцеве.  
Побудовано та введено до експлуатації мережі освітлення у селі Сиротине по вулиці Зарічній   та вулиці Кліменківській, реалізація проекту по якій складалася з двох черг. 
Також нові мережі з’явились у селі Караїчне по вулицях Молодіжна і Лісна та у селі Коченове на вулиці Кавказська.
Наприкінці грудня повністю завершено черговий етап будівництва та введення у експлуатацію нових мереж вуличного освітлення населених пунктів Троїцької громади. 
Новорічні та Різдвяні свята з новим вуличним освітленням вперше зустрічали мешканці вулиць Центральної, Нової, Садової села Новоолександрівка;
 вулиць Гагаріна та Матросова села Аношкіне;
 провулка Річкового села Демино-Олександрівка. 
Джерело фінансування: залучені на конкурсних засадах кошти обласного бюджету. 
Земельні відносини
Дуже важливим питанням в роботі селищної ради є земельні відносини. Виконком постійно здійснює контроль за використанням земель, в першу чергу з метою отримання додаткових коштів до бюджету. 
Станом на 01.01.2019 року по Троїцькій селищній раді укладено договорів оренди:
-    з фізичними особами  - 87 (площею 33,9294 га)
-    з юридичними особами – 68 (площею 51,4916 га)
Селищною радою прийнято 501 рішення по земельним питанням, з них:
 - дозвіл на підготовку технічних  документацій щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  – 141
 - дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства – 3;
  - дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби в оренду  - 3;
 - дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  - 11;
- дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  - 21;
- дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва  - 1;
- дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва в оренду  - 8;
- погодження місця розташування земельних ділянок громадянам з метою оформлення спадщини – 17;
-  про закріплення меж прилеглої території – 3;
- надання дозволу на розміщення ТС – 3;
- укладення договору земельного сервітуту – 1;
- інвентаризація земель населених пунктів громади - 4
 Згідно виготовленої землевпорядної документації  на протязі року передано у власність 72 земельні ділянки. Прийняття даних рішень дає можливість громадянам оформити право власності на земельні ділянки. Громадяни після приватизації знають чіткі межі своїх земельних ділянок та сплачують земельний податок.
 Прийнято 67 рішення про припинення права користування в зв’язку з добровільною відмовою громадян від користування земельними ділянками та припинення права користування земельними ділянками померлих громадян.
Прийнято  9 рішень про поновлення договорів оренди для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, що дає змогу орендаторам безперервно користуватися орендованими ділянками. Щороку від цих орендарів надходить орендна плата до місцевого бюджету громади в розмірі 9,8 тис. грн.
Протягом 2018 року прийнято 369 заяв від громадян щодо постановки на чергу для отримання ОСГ.  Розглянуто комісією по земельних суперечкам при виконкомі Троїцької селищної ради 9 заяв щодо вирішення спірних питань по межам земельних ділянок.
По Урядовій программі підтримки утримання молодняка ВРХ (за утримання молодняка до 13 місячного віку 2500 гривень на голову),  спеціалістами Троїцької селищної ради було прийнято документів   (станом на 1 травня, 1 вересня та 1 грудня) від 420 громадян на 786 голів, за які виплачена дотація у розмірі  365700 грн. 
 31 січня  2018 року уряд прийняв розпорядження  «Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад». Розпорядження уряду важливе з кількох причин: контролювати надходження від плати за оренду землі за межами населеного пункту та земельного податку з неї, мати можливість погоджувати передачу земельних ділянок державної власності у власність або користування. За цей період Троїцькою селищною радою прийнято 3 рішення про погодження передачі у власність 7 громадянам  земельних ділянок для ОСГ, та 1 земельну ділянку для створення фермерського господарства. Відповідно до даного розпорядження 23 грудня 2018 року у м. Северодонецьку відбулася передача  земельних ділянок з державної власності у комунальну, Троїцькій громаді передано 147 земельних ділянок на загальну площу 2059,4355 га, на які зареєстрована комунальна власність за Троїцькою селищною радою.
Систематично проводяться перевірки дотримання земельного законодавства. Продовжується робота по добровільному залученню до сплати за фактичне землекористування.
Співпраця з міжнародними організаціями 
Співпраця з міжнародними організаціями допомагає налагодити ефективне партнерство громади, громадських організацій та бізнесу. Це в першу чергу дозволило активізувати проектну та грантову діяльність Троїцької громади, а також отримати  інформаційну, консультаційну та методичну допомогу. 
•    ПРООН Проект «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» (реалізовані численні проекти енергозбереження та освітлення в громаді);
•    ПРООН компонент: Місцеве самоврядування та реформа децентралізації Програми з відновлення та налагодження миру ПРООН (створення ЦНАПу в ОТГ, навчання співробітників якісному наданню адміністративних послуг, навчальні візити)
•    ПРООН Програма «Верховенство права та правосуддя на рівні громад у постраждалих від конфлікту районах України» (RoL)» (реалізовано один проект по безпеці в громаді);
•    ПРООН - Програма з відновлення та розбудови  миру (актуалізація Стратегії розвитку ОТГ, розробка  плану організаційного розвитку, а також навчально-консультаційний супровід процесу планування  організаційного розвитку; проведено тренінги з проектного менеджменту);
•    Програма ЄС «Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні» Проект «Експертний супровід проведення реформи місцевого самоврядування та об'єднання територіальних громад в Україні» Луганського регіонального відділення Асоціації міст України (розроблена Стратегія розвитку ОТГ);
•    ПРООН та ООН Жінки (гендерне бюджетування);
•    Українська Фундація громадського здоров’я спільно з ООН Жінки та ПРООН «Відновлення управління та примирення на територіях, постраждалих від кризи в Україні» (проведені міжвідомчі зустрічі та фокус-групові дослідження щодо надання гендерно-чутливих послуг особам, які постраждали в наслідок конфлікту, проведені тренінги в громаді та сформовані профіль громади);
•    Дитячий Фонд ООН в Україні (ЮНІСЕФ)  - експертний супровід розробки та впровадження Моделі Інтегрованої Системи Надання Соціальних Послуг на території Троїцької ОТГ(участь представників селищної ради в навчальних тренінгах з підготовки інвестиційних  проектів);
•    USAID Проект міжнародної технічної допомоги «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку в Україні»(Проект «Агросільрозвиток») (розвиток сільських територій, підготовка економічної стратегії ОТГ);
•    International Research and Exchanges board (IREX) Проект «Єдина громада» (тренінгові програми з примирення);
•    Норвежська рада у справах біженців «Активна та спроможна громада» (робота з внутрішньо переміщеними особами).
•    Компанія GIZ за дорученням Програми  «U-LEAL» (участь у проекті «Енергоефективність у громадах ІІ»)
На закінчення хочу подякувати  моїй команді, виконавчому комітету,  депутатам  селищної ради, керівникам  підприємств, установ та організацій,  громадським організаціям, всім  жителям  нашої громади, хто  підтримував  і допомагав  селищній раді у  виконанні  заходів  по соціально-економічному розвитку, хто не словами, а справами  доводив  свою небайдужість  до  становлення і  розвитку нашої громади.
 Розроблені Стратегія розвитку та План соціально-економічного розвитку громади стали тими документами, що не лежать на поличці, а є потужним інструментом об’єднання місцевої влади – бізнесу - мешканців громади у досягненні високих результатів, підвищення конкурентоспроможності громади та комфортного життя її мешканців.
Троїцька селищна рада з 2017 року є  членом правління Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області. 
У 2018 році стала Лауреатом обласного щорічного фестивалю «Спроможна громада». Від Луганського відокремленого підрозділ Центру розвитку місцевого самоврядування Троїцька селищна рада отримала відзнаку «Ефективна громада 2018» за високу динаміку фінансової спроможності по Луганській області. 
Хочеться побажати всім нам витримки, щоб дожити до трохи кращих часів ніж ті які ми з вами переживаємо. Тому давайте спільно вирішувати всі проблеми, які в нас є, але це можливо лише тоді коли кожен з нас буде відноситись до селища і сіл в цілому як до своєї домівки. А ми зажди настроєні на плідну співпрацю та на діалог з усіма хто бажає щось зробити для себе і своєї громади. Тому давайте будувати її майбутнє разом.
Ми на цьому не зупиняємося, працюємо  відкрито, чесно,  на благо наших людей, і всі розпочаті роботи будуть продовжуватись у 2019 році. Сподіваюся на подальшу співпрацю і взаєморозуміння з кожним.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь