Троїцька селищна військова адміністрація
Луганська область, Сватівський район

Цивільно-правові послуги ССД

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ПОСЛУГИ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

№ п/п

Найменування послуги

Перелік необхідних документів для звернення

1.

Надання висновку про доцільність встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини

 

- заява громадянина;

- довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку;

- документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо  включення кандидатів до єдиного банку даних;

- копія паспорта;

- висновок про стан здоров’я заявника:

- довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом   із заявниками;

- довідка про наявність чи відсутність судимості;

- письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину - сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі —

 дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із  зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

- свідоцтво про народження дитини;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

- відомості про батьків та родичів дитини;

- довідка про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;

- документи, що підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);

- опис майна дитини;

- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного віку);

- дублікат обліково-статистичної картки;

- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунка в установі банку (у разі наявності);

- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

2.

Надання статусу дитини – сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування

- оригінали свідоцтв про народження дітей;

- документи, що засвідчують обставини, за яких дитина залишилася без батьківського піклування.

3.

Надання висновку щодо визначення або зміни прізвища, по батькові дитини.

- заява одного з батьків;
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- згода іншого з батьків на зміну прізвища дитини;

- документи, що підтверджують відсутність участі у вихованні, утриманні дитини іншого з подружжя;

- інші документи, що мають істотне значення.

4.

Надання висновку про можливість передачі дитини матері, батькові, які повернулися з місць позбавлення волі

- заява (від подружжя приймається спільна заява); 

- довідка про доходи;

- документ, що підтверджує право власності або користування  житловим приміщенням;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- копія паспорта;

- висновок про стан здоров’я заявника, складений за формою (Додаток 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866)

5.

Реєстрація покинутої дитини

- акт про покинуту дитину;

- повідомлення пологового будинку;

- клопотання служби

6.

Надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав

- заява громадянина;
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта заявника;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової

служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;
- документи, що підтверджує відсутність участі одного з батьків у вихованні, утриманні, навчанні дитини.

7.

Надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини

- заява дитини,

- копія паспорта

- копія свідоцтва про народження,

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини заявника,

- довідка з місця реєстрації (проживання),

- письмова згода кожного з батьків (усиновлювачів) або піклувальника,

- копія трудової книжки,

- довідка з місця роботи,

- копія рішення про влаштування,

- копія рішення про надання статусу,

- інші документи, які мають істотне значення.

8.

Надання висновку батькам, що проживають окремо щодо визначення місця проживання дитини

- заява того з батьків, що проживає окремо,

- копія паспорта,

- довідка з місця реєстрації (проживання),

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності);

- копія свідоцтва про народження дитини,

- довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній рік, засвідчена органами державної податкової служби,

- довідка з місця навчання, виховання дитини,

- довідка про сплату аліментів (у разі наявності),

- копія документів, що підтверджує право власності.

9.

Надання дозволу на укладання договору продажу (обміну)  житла (частки житла), право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня ) дитина

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

10.

Надання дозволу на укладання договору міни (майна), право користування яким має малолітня (неповнолітня) дитина

11.

Надання дозволу на придбання житла на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини

12.

Надання дозволу на прийняття в дар житла (майна) на ім’я малолітньої, (неповнолітньої) дитини

13.

Надання дозволу на заставу майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина 

14.

Надання дозволу на оформлення договору дарування малолітній /неповнолітній дитині

15.

Надання дозволу на призначення періодичних зустрічей батьків, що проживають окремо, з дітьми 

 

- заява;
- копія паспорту;
- довідка з місця реєстрації (проживання);
- копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу (у разі наявності);
- копія свідоцтва про народження дитини

16.

Надання дозволу на продаж акцій, які належать малолітній  (неповнолітній) дитині

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія сертифікату акцій;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном

дитини (для опікунів, піклувальників)

17.

Надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти на дитину, в зв’язку з набуттям ним права власності на квартиру

- заяви кожного з батьків;
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);
- рішення суду про припинення права на аліменти (за наявності)

18.

Надання дозволу на перереєстрацію (продаж) автомобіля, який належить малолітній (неповнолітній) дитині

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія документа, що підтверджує право власності на автомобіль дитини;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників).

19.

Надання дозволу на виділення частки майна у спільній сумісній власності малолітньої (неповнолітньої) дитини

 - заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової  

  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників).

20.

Надання дозволу на зняття грошових заощаджень від імені малолітньої (неповнолітньої) дитини

 

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);
- документи, які підтверджують необхідність (потребу) зняття коштів.

21.

Надання дозволу на перереєстрацію дитини

- копії свідоцтв про народження дітей;

- копії паспортів батьків (опікунів/піклувальників) та дітей, яким виповнилось 16 років;

- копія свідоцтва про смерть одного з батьків (за наявністю);

- копія свідоцтва матері-одиначки (за наявністю);

- копії рішень про встановлення опіки/піклування (за наявністю);

- копія свідоцтва про одруження (розлучення) батьків;

- довідка про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання дітей за адресою, де діти знімаються з реєстрації та за адресою, де діти будуть  зареєстровані;

- копія свідоцтва про право власності (договір міни, договір купівлі-продажу, договір дарування та ін.) на житло де діти знімаються з реєстрації та за адресою, де діти будуть зареєстровані

22.

Надання висновку про доцільність (недоцільність) повернення дитини у сім`ю або до закладу, де вона перебуває

- заява батьків або особи, яка їх заміняє,

- копія першої, другої та одинадцятої сторінки паспорта заявника,

- свідоцтво про народження дитини,

- довідка з місця навчання або перебування дитини,

- повідомлення з дитячого закладу, де перебуває дитина,

- довідка з місця проживання, про склад сім`ї та реєстрацію або витяг з будинкової книги,

- інформація з закладу, де перебуває дитина, про ставлення заявника до дитини, стан здоров’я дитини, інші обставини, що мають істотне значення,

- акт обстеження житлово-побутових умов проживання заявника,

- протокол бесіди з дитиною (за потребою).

Копії зазначених документів надаються разом з оригіналами та засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює прийом документів.

У разі відсутності документів надаються їх нотаріально засвідчені копії.

23.

Надання дозволу на оформлення договору про надання згоди на відмову від прийняття спадщини від імені малолітньої/неповнолітньої дитини

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.

24.

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

 • заява про надання статусу
 • згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”
 • свідоцтво про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
 • документ, що посвідчує особу заявника;
 • документ, що підтверджує повноваження законного представника дитини (у разі коли дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі,

- документ, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;

 • довідка про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документ, що підтверджує проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція.

Якщо отримали поранення, каліцтво:контузію,

 • виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах, визначених МОЗ, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я десятого перегляду, отриманих у період здійснення антитерористичної операції.

Зазнали фізичного, сексуального насильства; були викрадені або незаконно вивезені за межі України; залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань; незаконно утримувалися, у тому числі в полоні:

 • копія заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;
 • копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (назалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;
 • копія висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Зазнали психологічного насильства:

 • висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за формою, затвердженою Мінсоцполітики. До оцінювання потреб сім’ї (особи) може бути залучений психолог/практичний психолог, психотерапевт, психіатр, що працює в іншому закладі, установі, організації.

25.

Надання висновку органу опіки та піклування про цільове (нецільове) використання аліментів на утримання дитини

- заява того з батьків, що проживає окремо,

- копія паспорта,

- довідка з місця реєстрації (проживання),

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності);

- копія свідоцтва про народження дитини,

- довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній рік, засвідчена органами державної податкової служби,

- довідка з місця навчання, виховання дитини,

- довідка про сплату аліментів

26.

Видача довідки або витягу щодо підтвердження статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування

- Заява;

- копія паспорта, свідоцтва про народження (документа що підтверджує особу заявника);

- копії документів підтверджуючих статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування;

27.

Видача акту обстеження умов проживання дитини/особи

 • заява;

- копія паспорта, свідоцтва про народження (документа що підтверджує особу заявника);

- довідка про реєстрацію місця проживання (фактичне)

28.

Надання згоди на проходження психіатричного огляду без участі одного з батьків

 • заява
 • копія паспорта, свідоцтва про народження (документа що підтверджує особу заявника);
 • документи, які аргументують необхідність проходження психіатричного огляду

 

29.

Видача посвідчення опікуна/піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, повторна видача посвідчення опікуна/піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування в разі втрати (пошкодження)

 • заява опікуна/піклувальника
 • рішення суду (рішення органу опіки та піклування) про призначення опікуна/піклувальника над дитиною;
 • копія паспорта;
 • копії документів підтверджуючі особу дитини над якою встановлено опіку/піклування (свідоцтво про народження, паспорт)

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь