Троїцька селищна військова адміністрація
Луганська область, Сватівський район

Звіт селищного голови Палагна Д.П. про роботу виконавчих органів ради за 2014 рік

Згідно статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищний голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і перед відповідною радою. Тому і надається звіт про роботу за 2014 рік .

                     Основна мета звіту не тільки в тому, щоб показати результати своєї роботи, а головне в тому, щоб разом з депутатами проаналізувати основні напрямки діяльності депутатського корпусу, виконавчого комітету селищної ради і мої, як селищного голови, виявити недоліки в роботі, яка їх причина, визначити напрямки подальшої роботи.

                     Говорячи за роботу селищної ради, її виконавчого комітету слід зазначити, що ми виконували і виконуємо як власні так і делеговані державою повноваження, які обумовлені в Законі України „Про місцеве самоврядування в Україні”. 

                     У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та плану роботи селищної ради сесії проводяться не рідше чотирьох раз на рік, а по необхідності і більше, а з питань відведення земельних ділянок не рідше один раз на місяць в разі наявності заяв.

 Так за 2014 рік було проведено 14 сесій ради. Прийнято 341 рішення.

Засідання виконавчого комітету селищної ради плануються поквартально і проводяться щомісячно. Крім  питань передбачених планом роботи виконкому, розглядаються питання поточного моменту, подання підприємств, заяви громадян.

            За 2014 рік проведено 14 засідань виконкому, прийнято 100 рішень.

            За звітний період селищним головою було видано 213 розпорядження з різних питань.

            З підприємств, організацій, установ, правоохоронних органів, депутатів Троїцької селищної ради  до Троїцької селищної ради надійшло 507 звернень, інформаційних листів та запитів. Кількість вихідної кореспонденції по Троїцькій селищній раді за цей період склала 1414 документа, в тому числі відповіді на запити та клопотання, пов’язані з вирішенням питань життєдіяльності територіальної громади.

      Протягом 12 місяців 2014 року Троїцькою селищною радою та її виконавчим комітетом розглянуто 654 звернення, з них: письмових – 568, на особистому прийомі – 86.

Питання, порушені у зверненнях громадян, розглядалися спеціалістами селищної ради, обговорювалися на засіданнях відповідних депутатських комісій, в разі необхідності виносилися на розгляд сесій та засідань виконкомів селищної ради, щодо них приймалися відповідні рішення. 

        За результатами розгляду звернень громадян 641 з них вирішено позитивно, 10 надано роз’яснення згідно з чинним законодавством, 3 відмовлено у розгляді. На всі звернення громадян, згідно з діючим законодавством, були надані відповіді.

            За звітний період   було видано громадянам 5914 довідки про склад сім’ї, місце проживання та з земельних питань.

             Поставлено на чергу до дитячого садка – 84 дитини, із них видано 76 направлень.

                  Доходна частина загального фонду без урахування офіційних трансфертів, виконана в  сумі 3628621 грн.  при    уточненому плані 3808735 грн. що становить 95,3 % до затверджених показників з урахуванням внесених змін , та 99,9 % до розрахункових показників Міністерства Фінансів України. В порівнянні з обсягами надходжень за 2013 рік (3599021 грн.) збільшення становить 29600 грн. або 100,8 %.

                   Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертіввиконанні в сумі 2486411 грн. при уточненому плані 2508900 грн. що становить 99,1 % до затверджених показників з урахуванням внесених змін, та 107,6 % до розрахункових показників Міністерства Фінансів України.  В порівнянні з обсягами надходжень за аналогічний период 2013 року (2491240 грн.), зменшення становить 4829 грн. або 99,8%.

                  Доходи, що не враховуються при визначені  міжбюджетних трансфертів  виконанні в сумі 1142210 грн., при уточненому плані 1299835 грн., що становить 87,9 % до затверджених показників з урахуванням внесених змін, та 86,4 % до розрахункових показників Міністерства Фінансів України. В порівнянні з обсягами надходжень за 2013 рік (1107781 грн.), збільшення становить  34429 грн. або 103,1 %.

         Офіційні трансферти до місцевого бюджету до загального фонду  профінансовані в обсязі   622229 грн. при плані 627619 грн., відсоток виконання складає 99,1%,  у тому числі:

 • дотації  вирівнювання ,що одержуються з районних та міських бюджетів –  479700 грн. при плані 479700 грн., відсоток виконання складає 100% ;
 • інші субвенції – 142529 грн. при плані 147919 грн., відсоток виконання складає 96,4% ;

                 

Бюджет Троїцької селищної ради недоотримав доходи I кошика по одному виду, а саме:

по коду 11010000 „Податок  на доходи фізичних осіб” уточнений на звітну дату план  виконаний на 98,9% ( при уточненому плані 2478900 грн., фактично надійшло 2451415 грн.). Недоотримані  27485 грн., а саме:

 • по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» при уточненому плані 1977700 грн. фактично надійшло 1985166 грн., виконання складає 100,4% - понад плану отримано 7466 грн
 • по коду 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення одержаних військовослужбовцями» при уточненому плані 144500 грн. фактично надійшло 158233 грн., виконання складає 109,5% - понад плану отримано 13733 грн.
 • по коду 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування» при плані 108000 грн. фактично надійшло 113213 грн., виконання складає 104,8% - понад плану отримано 5213 грн.
 • по коду 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» при уточненому плані 248700 грн. фактично надійшло 194803 грн., виконання складає 78,3% - недооотримані 53897 грн.

По доходам, що не враховуються при визначенні трансфертів виконання складає 87,9 % (при уточненому плані на звітну дату 1299835 грн. фактично надійшло 1142210 грн.). Контрольний показник МФУ по доходамщо не враховуються при визначенні трансфертів складає 1321300 грн. та виконаний на 86,4%.

 

Бюджет селищної ради  недоотримав доходи I I кошика за чотирьотьма видами надходжень, а саме:

              по коду 13050000 «Плата за землю»      виконання складає 86,2%(при уточненому плані 1155035 грн., фактично надійшло 995059 грн.) недоотримані –159976 грн., а саме:

 • по коду 13050100 « Земельний податок з юридичних осіб» при плані 123700 грн. фактично надійшло 94413 грн., виконання складає 76,3%, недоотримані 29287 грн.
 • по коду 13050200 «Орендна плата з юридичних осіб» при плані 823235 грн. фактично надійшло 710983 грн., виконання складає 86,4%, Недоотримані 112252 грн., це пов’язано з тим що не сплачують податок ТОВ Троїцький агробуд та інші. 
 • по коду 13050300 «Земельний податок з фізичних осіб» при плані 41100 грн. фактично надійшло 43569 грн., виконання складає 106,01%. Понад плану отримані 2469 грн.
 • по коду 13050500 «Орендна плата з фізичних осіб» при плані 167000 грн. фактично надійшло 146094 грн., виконання складає 87,5%, недоотримані 20906 грн, це пов’язане з тим, що були розірвані договори з деякими підприємцями.

по коду 18000000 „Місцеві податки і збори”    виконання складає 95,3%, фактично надійшло 76527 грн. до уточненого показника, який становить 80300 грн. – недоотримані 3773 грн. , а саме:

 • по коду 18040100 «Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами» при плані 51000 грн. фактично надійшло 51853 грн., виконання складає 101,7%. Понад плану отримано 853 грн. Перевиконання пов’язане з тим, що відкрились нові торгові точки.  
 • по коду 18040200 «Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами» при плані 25000 грн. фактично надійшло 21754 грн., виконання складає 87,02%.  Недоотримані 3246 грн.
 • по коду 18040600 «Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами» при плані 3000 грн. фактично надійшло 2920 грн., виконання складає 97,3%. Недоотримані 80 грн.
 • по коду 18041400 «Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами» при плані 1300 грн. фактично надійшло 0 грн. Недоотримані 1300 грн.

             по коду 21081100  «Адміністратівні штрафи»    при уточненому плані 3500 грн. фактично надійшло 1683 грн., виконання складає 48,1%, недоотримані 1817 грн. Невиконання даного виду доходів пов’язане з тим, що було мало адміністративних правопорушень.

по коду 24060300 “Інші надходження” при уточненому плані 3000 грн. фактично надійшло 1235 грн. Виконання складає 41,2%. Недоотримані 1765 грн. Ці кошти отримані по акту ревізії ОКРВ до місцевого бюджету.

 

З 6 джерел надходжень, план виконаний за двома  видами надходження джерел, а саме:

 

 • по коду 19040000 „Фіксований сільськогосподарський податок”   виконання складає 106,7%. (при уточненому плані 28000 грн., фактично надійшло 29869 грн.). Понад плану отримані 1869 грн.
 • по коду 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, що перебуває в комунальній власності” відсоток виконання становить 126,1%. Фактичне виконання становить 37836 грн.,а уточнений показник становить 30000 грн. Понад плану отримані 8707 грн. Перевиконання даного виду доходів пов'язаний з збільшенням індексу інфляції.

                                                                          Спеціальний фонд

                   До спеціального фонду бюджету Троїцької селищної ради за 2014 рік  надійшло 1048918 грн.,  при уточненому плані за 2014 рік  1149534 грн., виконання становить 91,3% .

Виконання за уточненими доходами спеціального фонду за 2014 рік становить:

·        по коду 25000000 „Власні надходження бюджетних установ”  надійшло 364184 грн. при  уточненому  плані 377534 грн., відсоток виконання  складає 96,5%

 

           Виконання за іншими доходами спеціального фонду становить:

·        по коду 12030000 „ Збір за першу реєстрацію  колісних транспортних засобів” фактично надійшло 8061 грн., при  плані 14000 грн. відсоток виконання  складає 57,6 %  

 • по коду 18010000 «Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачується юридичними особами» фактично надійшло 2169 грн. при плані 0 грн.

·        по коду 18041500 „Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом при плані 5000 грн. фактичні надходження складають 6179 грн., відсоток виконання  складає 123,6 %.

 • по коду 18050000 „Єдиний податок”  при  уточненому плані 725000 грн.  фактично надійшло 665487 грн.,  що становить 91,8 %  до плану, у тому числі:

-  з юридичних осіб  при плані 43 000 грн. фактично надійшло 30775 грн., відсоток виконання  складає 71,6 %   .

- з фізичних осіб  фактично надійшло 634712 грн. при плані 682000 грн. відсоток виконання  складає 93,07 %   

 

·        по коду 19010000 „Екологічний податок” при плані 3500 грн. фактично надійшло 2838 грн., відсоток виконання  складає 81,09%

 

·        по коду30000000 «Доходи від операцій з капіталом» при плані 24500 грн. фактично надійшло 0 грн.

 

                                                                               Видаткова частина за  2014 рік

             Касові  видатки загального фонду за 2014 рік  склали 4189473 грн.18 коп. , що становить 94,3 % до уточненного плану на звітну дату  та 92  % до фактичних  видатків, що становлять 4046044 грн 21 коп.

           

Штатна чисельність за 2014 рік  по “ Органам місцевого самоврядування ” складає 16,5 штатних одиниць по “Дошкільні заклади освіти” складає 75,3 штатних одиниць; “Селищний будинок культури ” складає – 2,25 штатних одиниць. На звітну дату були внесені змін штатної чисельності : скорочена 0,5 штатної одиниці водія по ДЗО та 0,15 штатної одиниці помічника вихователя  ДЗО .

            Кредиторська заборгованість по загальному фонду  складає 81458 грн. 07 коп.   Заборгованості  по захищених  статтям не має .  Заборгованість  буде профінансована  по мірі надходження коштів до бюджету селищної ради.

На “Органи місцевого самоврядування ” за  2014 року видатки складають 760089 грн.94 коп. при плані 782633 грн., що становить 97%

      За рахунок вільного залишку на видатки на “Органам місцевого самоврядування ” були збільшені та спрямовані кошти на КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” в сумі 4000  грн. (придбання запасних частин для автомобіля).;

Видатки захищених статей складають:

 • на заробітну плату 527367 грн. 62 коп. – 99 %
 • нарахування на з/п 189843 грн.28 коп. – 99,6%
 • оплата комунальних послуг енергоносії –21651грн.12 коп. –79,8%

 

            На утримання “Дошкільних закладів освіти ”  із загального фонду витрачено 3157637,49  грн., що складає 96 %.

            За рахунок вільного залишку видатки  “Дошкільних закладів освіти ” збільшені на 354221 грн. та спрямовані на погашення кредиторської заборгованості ,

            Видатки захищених статей складають:

 • на заробітну плату 1662843 грн.12 коп. – 99,4%
 • нарахування на з/п 595961  грн.46 коп. – 99 %
 • продукти харчування – 301438 грн.29 коп. – 94,2%
 • оплата комунальних послуг енергоносії –568212грн 32 коп. –90,8%

 

За рахунок спеціального фонду були проведені такі видатки         

           КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 267689  грн63 коп., що становить до плану 99,1 %.

 

            Кількість дітей по плану складає 253, фактично відвідувало протягом . 2014 р середній показник відвідування складає 234  дитини; середня вартість харчування складає 15,19 грн.

 

            Видатки по захисту населення (допомога на поховання) складає  2014 рік  – складає 3360 грн  .

 

            Видатки на благоустрій селища загального фонду склали 140555,52 грн., що становить 68,5 %.

            За рахунок вільного залишку видатки з “Благоустрій селища ” збільшені на 55730 грн.

      Видатки спеціального фонду складають 396620,57 грн.  в тому числі на

 •  заробітну плату та нарахування на з/п на проведення  громадських  робіт з благоустрою-43831,56 грн. ,

 

      Інші культурні заходи (святкові видатки) склали касових видатків 408 грн. – фактичних видатків        -817,80 поздоровлення в газету.

Витрати на утримання селищного будинку культури склали – 57082,53 грн. ,що становить 96,2 %:

 •   фонд оплати праці – 41326,53 грн. -97,8%
 • нарахування на з/п – 15001,54 грн -97,7

 -    оплата комунальних послуг енергоносії –581грн 30 коп. –88,0 %

 

На протязі 2014року були виконані наступні роботи:

1. Надана субвенція районному бюджету в розмірі 163,4 тисячі гривень на об'єкт: «Капітальний ремонт площі районного Будинку культури ім. Кірова за адресою :. Проспект Перемоги, 10 смт. Троїцьке Луганської області»

2. Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Жовтнева, провулок Піонерський, вул.Ліхачова  смт. Троїцьке Луганській області

3. Капітальний ремонт мережі  вуличного освітлення по вул. Шевченка, вул. Щорса, вул. Артема  смт .Троїцьке Луганської області

4. Капітальний ремонт тротуару по проспекту Перемоги  смт.Троїцьке Луганської області (р-н БК ім Кірова).

5 Капітальний ремонт мережі  вуличного освітлення по вулиці Ломоносова, провулку Тракторний, вулиці Ворошилова  смт.Троїцьке Луганської області

6. Капітальний ремонт Троїцького дошкільного навчального закладу ясла - садок "Теремок" за адресою: Луганська область смт. Троїцьке  пр.Перемоги, 73 (ремонт павільйонів).

7. Капітальний ремонт Троїцького дошкільного навчального закладу ясла - садку "Теремок" за адресою: Луганська область смт. Троїцьке  пр.Перемоги, 73 (заміна вікон та балконних дверей)

8. Капітальний ремонт житлового будинку №11 по кварталу Молодіжний смт Троїцьке Луганської області. (Посилення несучих конструкцій)

9. Капітальний ремонт житлового будинку №56 по вулиці Радянській смт.Троїцьке Луганської області (посилення конструкцій покрівлі та заміна покрівельного покриття)

10.Часткова  заміна вуличних світильників на світлодіодні світильники по вулицях:

- Провулок Будівельників

- Проспект Перемоги

- Вулиця Шевченка

- Вулиця Мічуріна

- Внутрішньоквартальні освітлення по проспекту Перемоги.

11. Придбання музичної апаратури до селищного Будинку  Культури.

12.Установка дитячих майданчиків по вулицях:

- Вулиця .Чапаєва

- Провулок Ювілейний

13. Дообладнання дитячих майданчиків

-   ДНЗ яс «Теремок».

-  ДНЗ яс «Барвінок».

- Дитячий майданчик навпроти районного БК ім..Кірова.

- Р-н будинку №9 по кварталу  Молодіжний.

14.Придбання  новорічних гірлянд та прикрас на новорічну ялинку.

15.Для підвищення якості навчання дітей в дитячий садок «Теремок» придбана інтерактивна дошка.

16.Придбання та  установка альтанок на майданчику в р-ні БК ім..Кірова.

17 Придбання та посадка 200 троянд на центральну клумбу по проспекту Перемоги.

18.Часткова  заміна світильників по вулиці Чапаєва.

19.Установка лавок у сквері по вулиці Радянській

20. Встановлення додаткових лавок в Парку Культури та відпочинку.

21. Придбання комп'ютерної техніки в  ДНЗ яс «Теремок» та «Барвінок»

22. Придбання 2-х морозильних камер в ДНЗ яс «Барвінок»

23. Придбання бензогенераторів в  ДНЗ яс «Барвінок» та «Теремок».

24. Придбання пральної машини і музичного устаткування в ДНЗ яс «Теремок».

25. Заміна світильників на світлодіодні в ДНЗ яс «Теремок».

          

           І на останок хотілося побажати  всім нам витримки. Тому давайте спільно вирішувати всі проблеми, які в нас є, але це можливо лише тоді коли кожен з нас буде відноситись до селища в цілому як до своєї домівки. А ми зажди настроєні на плідну співпрацю та  на діалог з усіма хто бажає щось зробити для себе і свого селища .

 

Дякую всім за допомогу, тісну співпрацю і підтримку.     

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь