A A A K K K
для людей із порушенням зору
Троїцька селищна військова адміністрація
Луганська область, Сватівський район

Бюджет участі (громадський бюджет)

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Завантажити бланки (додатки 1 - 3 до Положення)

ТРОЇЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ №41/4

від  12 вересня 2019 року
смт. Троїцьке                                                                                                   

Про затвердження Положення про Бюджет участі
(громадський бюджет) у Троїцькій селищній раді
в новій редакції

    Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, з метою удосконалення діалогу між владою та громадою, забезпечення прав членів Троїцької об’єднаної територіальної громади на участь у самоврядуванні через залучення громадськості до розподілу коштів місцевого бюджету для вирішення важливих питань соціально-економічного та культурного розвитку, враховуючи рекомендації постійних комісій, Троїцька селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про Бюджет участі (далі Положення) у Троїцькій селищній раді Троїцького району Луганської області в новій редакції (Додаток 1).

2.Встановити, що під час формування бюджету на 2020 рік та наступні роки в рамках Бюджету участі передбачаються кошти на реалізацію громадських проектів, відібраних відповідно до Положення та затверджених параметрів Бюджету участі. Обсяг цих коштів не може бути зменшений та перерозподілений при прийнятті бюджету Троїцькою селищною радою.

3. Параметри Бюджету участі на наступний бюджетний рік затверджується рішенням про бюджет Троїцької громади на поточний бюджетний рік.

4. Виконання цього рішення покласти на виконавчий комітет Троїцької селищної ради.
5. Впровадження та реалізацію проектів бюджету участі на 2020 рік розпочати з 15 вересня 2019 року.

6. Рішення Троїцької селищної ради сьомого скликання від 28 листопада 2019 року № 28/2 вважати таким що втратило чинність.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
    


Селищний голова                                            Д.ПАЛАГНО


Додаток 1
до рішення 41 сесії
Троїцької селищної ради
сьомого скликання
                  від 12.09.2019 року № 41/4

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ УЧАСТІ
(ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ) 
У  ТРОЇЦЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ ТРОЇЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


1.ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


1.1. Бюджет участі (громадський бюджет) (надалі – бюджет участі) – частина бюджету Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області, з якої здійснюються видатки, визначені безпосередньо членами територіальної громади, відповідно до цього Положення та за процедурою, визначеною відповідною таким видаткам бюджетною програмою. 
1.2. Територіальна громада – мешканці, які постійно проживають на території Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області.
1.3. Проектна пропозиція – це пропозиція, що подана автором та має підтримку не менше 5 осіб (окрім самого автора), що не суперечить чинному законодавству, реалізація якої належить до компетенції Троїцької селищної ради, не перевищує термін одного бюджетного року, обсяг виділеного фінансування та оформлена згідно вимог даного Положення. 
1.3.1 Малі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких становить до 20000,00 гривень. На такі проекти виділяється 30% загального обсягу громадського бюджету.
1.3.2 Великі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких становить від 50000,00 до 150000,00 гривень. На такі проекти виділяється 70% загального обсягу громадського бюджету.
1.4. Конкурс – це процес визначення найкращих проектних пропозицій згідно вимог цього Положення. 
1.5. Координаційна рада – постійно діючий робочий орган, утворений рішенням сесії селищної ради, що організовує та координує впровадження та реалізацію бюджету участі в Троїцькій селищній раді, проводить експертну оцінку проектних пропозицій на предмет відповідності діючому законодавству, діючим цільовим та бюджетним програмам, та в разі необхідності за згоди автора – доопрацювання і внесення змін до проектної пропозиції.
1.6. Автор – особа, яка підготувала і подала на конкурс проектну пропозицію у порядку, віком від 14 років який в порядку визначеного цим положенням підготував та подав проект для фінансування з бюджету участі.  Він є громадянином України та зареєстрований або проживає, або народився на території Троїцької селищної ради.
1.7. Голосування – процес відбору мешканцями Троїцької селищної ради, віком від 14 років проектів-переможців серед відібраних проектів. До голосування допускаються особи, які є громадянином України та зареєстрований або проживає,  або народився на території Троїцької селищної ради.
2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі розробки проектів рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи, громадські слухання, загальні збори (конференції). 
2.2.Фінансування проектних пропозицій бюджету участі здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету та інших залучених джерел.
2.3. Загальний обсяг бюджету участі на один бюджетний рік визначається рішенням Троїцької селищної ради та становить не менше 1% від загальної суми доходів селищного бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів,  але не менше 500 тис. грн.  
2.4. За рахунок коштів бюджету участі у Троїцькій селищній раді можуть бути профінансовані проектні пропозиції, які підтримані шляхом голосування.
2.5. Термін реалізації проектних пропозицій не повинен перевищувати одного бюджетного року. 
2.6. У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до комунальної власності територіальної громади,  або не бути об’єктом приватної власності.
2.7. У разі невідповідності вимогам цього Положення проектні пропозиції мають бути скореговані. Корективи та необхідні зміни до проектних пропозицій повинні бути внесені автором протягом 7 календарних днів від дати отримання відповідної інформації (письмово, електронною поштою та телефоном), або за письмовим погодженням автора в той же термін Координаційною радою. В іншому випадку проектна пропозиція буде відхилена.
2.8. Інформація про актуальні події та запропоновані проекти в рамках громадського бюджету розміщується на веб-сайті селищної ради та/або веб-сайті «Громадський проект».

3. ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ
3.1 Щороку для інформування населення про можливість взяття участі у конкурсі проектів, які фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету, проводиться інформаційна кампанія.
3.2 Щорічно інформаційна кампанія розпочинається на підставі рішення Координаційної ради та здійснюється за рахунок коштів бюджету селищної ради.
3.3 Інформаційна кампанія передбачає:
– ознайомлення мешканців з основними процедурами та принципами громадського бюджету, а також залучення мешканців до підготовки та подання проектів;
– інформування про основні події у рамках громадського бюджету та їх терміни;
– представлення проектів, прийнятих для голосування та залучення мешканців до участі в голосуванні;
– поширення інформації щодо подій та результатів реалізації проектів;
– інші інформаційні заходи (за потребою).
3.4 Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет та інше, спрямована на ознайомлення мешканців селищної ради з основними заходами щодо реалізації та впровадження громадського бюджету.
3.5 Автори проектів мають право самостійно за власний рахунок проводити рекламну кампанію щодо поданих проектів та їх переваг з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців селищної ради.

4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ
4.1. За посадою до Координаційної ради входять селищний  голова, заступник селищного голови, що координує та особи, що очолюють фінансовий та бухгалтерський органи, начальник юридичного відділу, спеціаліст з соціально-екномічного розвитку та інвестицій, а також старости. До складу Координаційної ради також входять представники громадських організацій в кількості на менше 2 осіб.
4.2. Очолює Координаційну раду і головує на її засіданнях селищний голова. Селищний голова має право доручити головування на засіданні іншому члену Координаційної ради. 
4.3. Засідання Координаційної ради скликаються селищним головою або уповноваженою ним особою з числа членів Координаційної ради. На першому засіданні Координаційної ради обирається секретар з числа її членів. Засідання Координаційної ради є чинним за присутності понад половини її членів. На засіданнях Координаційної ради секретарем ведеться протокол. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени Координаційної ради. Оригінали протоколів засідань зберігаються у члена Координаційної ради, відповідального за фінанси. Протягом трьох робочих днів після засідання, протоколи засідань публікуються у форматі «word» на офіційному веб-сайті ОТГ в розділі «бюджет участі». 
4.4. Рішення Координаційної ради ухвалюються відкритим голосуванням. Для ухвалення рішення потрібно голосування за нього понад половини з числа присутніх на засіданні членів Координаційної ради. Рішення Координаційної ради  оформлюються протоколом.  
4.5. Засідання координаційної ради проводяться відкрито, як правило в приміщенні Троїцької селищної ради. За ухвалою Координаційної ради можливе проведення засідань в інших місцях. Про час і місце наступних засідань, та порядок денний Координаційна рада повідомляє не менш ніж за 3 календарних дні шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті ОТГ в розділі «Бюджет участі».
 4.6. Функції Координаційної Ради: 
- приймати рішення про початок прийому проектних пропозицій, які будуть реалізовані за рахунок селищного бюджету в рамках Бюджету участі;
- приймати від авторів проектні пропозиції на засіданнях та доручити прийняття таких пропозицій одному чи кільком своїм членам в періоди між засіданнями;
- приймати рішення про відповідність проектної пропозиції вимогам цього Положення; 
- проводити попередній розгляд проектних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання; 
- подавати висновки та рекомендації щодо проектних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів бюджету участі; 
- приймати рішення щодо включення проектних пропозицій в перелік для схвалення через механізми демократії участі; 
- попередньо визначати абсолютний обсяг фінансування бюджету участі на наступний рік у відповідності до пункту 2.3. даного Положення; 
- отримувати інформацію про хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету участі; 
- визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань бюджету участі на засіданнях виконавчого комітету, постійних депутатських комісій та пленарних засіданнях селищної ради; 
- контролювати хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок бюджету участі, у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектних пропозицій; 
- проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт Троїцької селищної ради про час та місце проведення засідання.
- за письмовим або усним (даним на засіданні Координаційної ради під протокол) погодженням авторів проектних пропозицій вносити до них зміни та доповнення, зокрема в частині приведення у відповідність діючому законодавству;
- вносити виконавчому комітету селищної ради для включення у проект бюджету ОТГ на наступний рік схвалені резолюціями заходів демократії участі проектні пропозиції разом з пропозиціями змін та доповнень до відповідних бюджетних запитів відповідальних виконавців та головних розпорядників, проектів бюджетних програм. 
- Проводити моніторинг виконання бюджетних програм звітного року в частині завдань, включених до розділу «бюджет участі» за загальним і спеціальним фондами бюджету ОТГ.
- інформувати селищного  голову та відповідних спеціалістів по зв'язках з громадськістю про необхідність проведення заходів демократії участі при наявності попередньо схвалених для розгляду на таких заходах проектних пропозицій. 
4.7. Припинення членства в Координаційній раді здійснюється за власним викладеним письмово на ім’я селищного голови бажанням або колегіальним рішенням, прийнятим у звичайному порядку, в разі смерті чи недієздатності члена, або без вимог до зазначення підстав, якщо за нього проголосували не менше 2/3 від чинного складу Координаційної ради. 
4.8. Чіткої періодичності засідань Координаційної ради не встановлюється. Засідання мають призначатися за наявності проектних пропозицій, що надійшли. За наявності таких пропозицій засідання може призначається протягом 10 днів з дня надходження першої пропозиції і продовжується з можливими перервами до повного розгляду усіх пропозицій, що надійшли, і прийняття рішень про схвалення чи відхилення пропозицій.
4.9. За час засідання всі знайдені у пропозиціях помилки чи неузгодженості мають бути усунені в установлений цим Положенням спосіб. Координаційна рада має подати селищному  голові вичерпний перелік схвалених нею проектних пропозицій, а також пов’язаних пропозицій про зміни і доповнення до бюджетних запитів і проектів паспортів бюджетних програм. 
4.10. Після отримання пакету схвалених Координаційною радою проектних пропозицій оголошується рекламна кампанія та голосування (скликають та проводять відповідні заходи демократії участі). Проектні пропозиції, отримані після 1 грудня виконавчим органом Троїцької селищної ради при підготовці проекту бюджету ОТГ на наступний рік можуть не прийматись до уваги.
4.11. При розгляді проекту бюджету ОТГ на наступний рік селищна рада відповідно до вимог Статуту ОТГ розглядає розділ «бюджет участі» і в разі невключення до видаткової частини всіх чи частини проектних пропозицій, повинна прийняти окреме рішення про відмову відповідному автору (зазначити) та Троїцькій селищній раді у включенні відповідної проектної пропозиції до видаткової частини бюджету ОТГ, з зазначенням мотивів такої відмови. 
4.12. Координаційна рада діє на підставі Положення про бюджет участі (громадський бюджет). 
5. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
5.1. Вимоги до проектних пропозицій: 
5.1.1. Назва проектної пропозиції повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення, і не повинна суперечити меті проектної пропозиції, що подається. Проекти, в яких передбачається проведення ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), повинні містити назви відповідних проектно-кошторисних документацій.
5.1.2. Проектні пропозиції мають відповідати наступним критеріям: 
- одна заявка – один об’єкт; 
- об’єкт загального користування; 
- актуальність для членів Троїцької селищної ради чи окремих населених пунктів; 
- наявність чіткої мети та очікуваного результату, їх узгодженість між собою; 
- можливість реалізації протягом бюджетного року;
- результативні показники: 
а) затрат (загальна числова характеристика об’єктів в натуральному виразі, що потребують створення, реконструкції, ремонту, експлуатації, відновлення, підтримання; загальна вартість зазначених дій; кількість потрібних штатних одиниць в розрізі посад, або інше, якщо це передбачено нормативною базою Міністерства Фінансів України);
б) продукту (те ж, що і для затрат, але в частині запланованих до відповідного створення, реконструкції, ремонту, експлуатації, відновлення, підтримання, або інше, якщо це передбачено нормативною базою Міністерства ФінансівУкраїни);
в) ефективності – вартісні показники на одиницю натуральних елементів, або інше, якщо це передбачено нормативною базою Міністерства Фінансів України;
г) відношення показників продукту до показників затрат, або інше, якщо це передбачено нормативною базою Міністерства ФінансівУкраїни.
ґ) для пропозицій, по яких вже здійснювались витрати, чи наявне часткове виконання – вичерпну характеристику таких витрат і пов’язані документи чи посилання на них (проектно-кошторисна документація, паспорти на закуплене устаткування, перелік закуплених матеріалів, сертифікати в разі потреби, виконавча документація, місця зберігання, зазначення балансоутримувача та балансової вартості тощо, а також перелік необхідних заходів в разі потреби зміни балансоутримувача).
д) для пропозицій, що передбачають витрати за різною економічною класифікацією видатків (КЕКВ), зазначити перелік таких витрат, та очікувану вартість кожної, з посиланням на джерела підтвердження вартості.
5.1.3. Реалізація проектної пропозиції знаходиться в межах компетенції виконавчих органів Троїцької селищної ради. 
5.1.4. У випадку, коли реалізація проектної пропозиції передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до комунальної власності Троїцької селищної  ради і відповідати затвердженій кадастровій документації. 
5.2. Проектні пропозиції, що подаються на конкурс, що будуть профінансовані за рахунок коштів бюджету участі, оформлені згідно вимог, мають формуватись з наступного пакету документів: бланк-заявка, список з підписами щонайменше з 5 мешканців Троїцької селищної  ради (окрім автора проектної пропозиції), які її підтримують.
5.3. Проектні пропозиції подаються протягом 15 днів в паперовому та електронному вигляді на електронну або поштову адресу Троїцької селищної ради та під розпис безпосередньо уповноваженому на прийняття пропозицій члену Координаційної ради, або Координаційній раді під час її засідання, або безпосередньо на веб-сайт «Громадський проект», з дня оголошення початку конкурсу (Бюджету участі).
5.4. Заповнені бланки-заявки проектних пропозицій, що надійшли на конкурс, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі Троїцької селищної ради, за винятком сторінок, що містять персональні дані авторів і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, будуть розміщенні на офіційному веб-сайті Троїцької селищної ради у розділі «Бюджет участі» та/або веб-сайті «Громадський проект». 
5.5. Електронна система «Громадський проект» створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів громадського бюджету. Посилання для публічного доступу до цієї системи розміщується на офіційному веб-сайті селищної ради.
5.6. Відповідальним за підтримку користувачів з технічних питань роботи системи, за розміщення інформації щодо впровадження громадського бюджету є спеціалісти селищної ради.
5.7. Для створення особистого кабінету та подачі проектів автор проекту здійснює реєстрацію в електронній системі за допомогою авторизації через електронну пошту, внесення серії та номеру паспорта та завантаження його сканованої копії (паспорта або посвідки на постійне проживання, або свідоцтва про народження).
5.8. Електронна система:
5.8.1 є загальнодоступною та містить можливість створення особистих кабінетів авторами проектів;
5.8.2 дозволяє відслідковувати статуси розгляду, голосування та реалізації проектів на сторінках відповідних проектів;
5.8.3 дозволяє повідомляти авторів поданих проектів про зміни, пов’язані з розглядом та реалізацією поданих ними проектів, по електронній пошті;
5.8.4 дозволяє визначати переможців конкурсу на підставі автоматичного підрахунку голосів;
5.8.5 дозволяє звітувати про розгляд та реалізацію проектів виконавчому комітету селищної ради, до повноважень якого відноситься реалізація проектів та підготовка звітів.
5.9. Автор проектної пропозиції може у будь-який момент зняти свою проектну пропозицію з розгляду. 
5.10. Об’єднання проектних пропозицій можливе лише за взаємною згодою авторів проектних пропозицій, що засвідчується заявами авторів і за умови тотожності передбачених локації, мети, завдання, та результативних показників. 
5.11.Внесення змін щодо суті проектної пропозиції можливе лише за згодою авторів в результаті додаткових консультацій відповідно до вимог цього Положення. 
5.12. Автор проектної пропозиції або уповноважена ним особа може представити проектну пропозицію в ході публічного обговорення, зокрема на засіданні Координаційної ради. Метою такого обговорення є детальний розгляд представлених проектних пропозицій. 
Внесення можливих змін до проектних пропозицій можливе не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування. 

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТНИХ ПРOПОЗИЦІЙ
6.1. Спеціаліст з соціально-економічного розвитку та інвестицій ОТГ веде реєстр отриманих проектних пропозицій, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі Троїцької селищної ради. 
6.2. Спеціаліст з соціально-економічного розвитку та інвестицій ОТГ передає копії заповнених бланків-заявок проектних пропозицій до відповідних структурних підрозділів Троїцької селищної ради з метою здійснення більш детальної перевірки, оцінки, надання рекомендацій та зауважень до кожної з проектних пропозицій (з використанням уніфікованого бланку розгляду проектних пропозицій, в разі затвердження селищною  радою такого бланку); 
6.3. У рамках бюджету участі  не можуть прийматися до розгляду проектні пропозиції, що: 
6.3.1. Розраховані тільки на розробку проектно-кошторисної документації; 
6.3.2. Не є цілісними, а мають фрагментарний характер; 
6.3.3. Суперечать затвердженим цільовим програмам Троїцької ОТГ, або дублюють заходи, які передбачені цими програмами, якщо під такі заходи проектом бюджету передбачено фінансування; 
6.3.4. Суперечать чинному законодавству України; 
6.3.5. Мають обмежений доступ для мешканців Троїцької селищної ради. 
6.3.6. Передбачають реалізацію проектних пропозицій приватного комерційного характеру.
6.4. Спеціалісти відділу загальної та організаційної роботи оприлюднюють подані проектні пропозиції на офіційному веб-сайті Троїцької селищної ради у розділі «Бюджет участі» та/або в електронній системі «Громадський бюджет» та передає в електронному або паперовому вигляді до Координаційної ради. 
6.5. Подані проектні пропозиції, які були прийняті до розгляду селищною радою та пройшли оцінку Координаційної ради із зазначенням результатів розгляду кожного проекту, разом з додатками не пізніше ніж за 5 днів до початку голосування розміщуються уповноваженим спеціалістом селищної ради  у розділі “Громадський бюджет” на офіційному веб-сайті селищної ради та/або в електронній системі «Громадський бюджет» .
6.6. Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, оприлюдненню не підлягають. 

7.ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ
7.1. Голосування проводиться протягом 15 днів після попереднього розгляду Координаційною радою та оприлюднення всіх проектів.
7.2. Відбір проектів для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють члени територіальної громади селищної ради на офіційному веб-сайті селищної ради та/або в електронній системі «Громадський бюджет» та бюлетенями в пунктах для голосування.
7.3. Перелік пунктів для голосування, форму бюлетеня та процедуру підрахунку відповідно до пункту 8.1. цього Положення визначається рішенням Координаційної ради на основі пропозицій структурних підрозділів виконавчого комітету та оприлюднюється не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.
7.4. У пунктах для голосування відповідно до пункту 8.1 цього Положення можна отримати бюлетені для голосування, а також перелік та інформацію про проекти, що беруть участь у голосуванні.
7.5. Голосування згідно з пунктом 8.1. відбувається шляхом опускання заповненого бюлетеня в скриньку для голосування у спеціально визначених пунктах для голосування.
7.6. Голосування триває протягом 15 календарних днів з дня почату голосування,  з 8.00 до 17.00 години у визначених пунктах для головування.
7.7. Підрахунок голосів, відданих за допомогою бюлетенів на офіційних пунктах голосування, на своєму засіданні здійснює Координаційна рада. Уповноважений спеціаліст селищної ради завантажує паперові бюлетені в електронну систему «Громадський проект» через електронну пошту, шляхом внесення серії та номеру паспорта та завантаження його сканованої копії (паспорта або посвідки на постійне проживання, або свідоцтва про народження).
 7.8.Голова координаційної ради завчасно через офіційний веб-сайт селищної ради та/або електронну систему «Громадський бюджет» селищної ради повідомляє про час та місце проведення підрахунку. Підрахунок здійснюється Координаційною радою та/або електронною системою «Громадський бюджет».

8.ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
8.1. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів через електронну систему та/або підрахунок голосів у бюлетенях, відданих за кожну окремо виставлену на голосування проектну пропозицію.
8.2. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший об’єм фінансування.
8.3. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, з урахуванням положень пунктів 8.5., 9.1 до вичерпання обсягу коштів громадського бюджету в селищній раді, виділених на реалізацію громадського бюджету на поточний рік.
8.4. У разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку, складеного відповідно до норм пункту 8.7, до уваги береться перша з пропозицій переліку, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, виділених для реалізації проектів.
8.5. Проекти, які шляхом голосування відповідно до розділу 9.3 були рекомендованими, виносяться на розгляд найближчої чергової сесії селищної ради.
8.6. Пропозиції, які будуть затвердженні рішенням сесії  селищної ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів громадського бюджету при можливості впровадження в межах поточного бюджетного року у цьому бюджетному році, якщо ні, то на наступний бюджетний рік.
8.7. З моменту оголошення переможців, автори проектів мають право спостерігати, контролювати за перебігом виконання його проектної заявки. Також йому надається  право обирати виконавця робіт. При змінах або відхиленнях при виконанні проекту автор має право скликати координаційну раду для узгодження всіх питань стосовно перебігу виконання робіт за проектом. Координаційна рада має право запросити аргументовані пояснення стосовно змін або відхилень у виконанні проекту. Всі питання обговорюються для знаходження оптимального рішення.

9.    ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ
9.1. За результатами реалізації проектів відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету головні розпорядники бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації що брали участь в реалізації проектів звітують на засіданні виконавчого комітету та подають письмовий звіт.
9.2. Заступник селищного голови, що координує фінансовий та бухгалтерський органи готує консолідований звіт за результатами звітування головних розпорядників бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації та доповідає по ньому на сесії селищної ради.
9.3. Звіти головних розпорядників бюджетних коштів, комунальних підприємств, установ та організацій що брали участь в реалізації проектів які фінансувались з громадського бюджету та консолідований звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті селищної ради.
9.4. Всі питання, пов’язані з балансоутримувачем новостворених об’єктів розглядаються на етапі аналізу проектів.

Завантажити бланки (додатки 1 - 3 до Положення)
 

 

ТРОЇЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 36/5

від  13 травня 2019 року
смт Троїцьке  

Про створення Координаційної ради

         Відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України, Положення про бюджет участі (громадський бюджет) у Троїцькій селищній раді Троїцького району Луганської області, затвердженого рішенням Троїцької селищної ради №28/2 від 22.11.2018 року, враховуючи рекомендації постійних комісій з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг , Троїцька селищна рада  


В И Р І Ш И Л А:
    

             1.   Створити Координаційну раду, як постійно діючий орган, для організації, координації та реалізації бюджету участі в Троїцькій селищній раді у складі, що додається.

                  2.  Впровадження та реалізацію проектів бюджету участі на 2019 рік розпочати з 01.06.2019 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 

Селищний голова                                           Д. ПАЛАГНО


Додаток 1
до рішення 36 сесії 
Троїцької селищної ради
сьомого скликання 
від 13.05.2019 р. №36 /5

 

Координаційна рада


1.    Голова Координаційної ради - ПАЛАГНО Демид Петрович, селищний голова,
2.    ВЕРЗІЛІНА Ольга Володимирівна, спеціаліст І категорії з соціально-економічного розвитку та інвестицій,
3.     ДЕМЧЕНКО Надія Олексіївна, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер,
4.     ДЕНИСЕНКО Олександр Васильович, в.о.старости;
5.    ЄВСЮКОВ Олексій Олексійович, в.о.старости;
6.    ЖУКОВА Наталія Олексіївна, заступник селищного голови,
7.    ІЛЬМІНСЬКА Оксана Володимирівна, начальник юридичного відділу, 
8.    КУШНАРЬОВ Микола Володимирович, в.о.старости;
9.    ЛЕВЧЕНКО Оксана Михайлівна, в.о.старости;
10.    ОЛІЙНИКОВ Олексій Миколайович, в.о.старости;
11.    ПИСАРЕВА Любов Василівна, в.о.старости;
12.    СЕМЕНЮК Олександр Іванович, в.о.старости;
13.    СЕНІНА Марина Олександрівна, в.о.старости;
14.    СТРЕЛЬНИК Тетяна Миколаївна, в.о.старости;
15.    ТАРАПОВСЬКИЙ Павло Петрович, в.о.старости;
16.    ЯГОЛЬНИК Ніна Іванівна, в.о.старости;
17.    КОЛЄСНІК Світлана Борисівна, голова громадської організації «Організація ветеранів Добродія»;
18.    НІКІФОРОВА Ксенія Олегівна, голова Молодіжної ради.

Селищний голова                               Д.ПАЛАГНО

Фото без описуФото без опису
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь