A A A K K K
для людей із порушенням зору
Троїцька селищна військова адміністрація
Луганська область, Сватівський район

Звіт селищного голови Палагна Д.П. про роботу виконавчих органів ради за 2016 рік

Згідно статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищний голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і перед відповідною радою. Тому і надається звіт про роботу за 2016 рік .

                     Основна мета звіту не тільки в тому, щоб показати результати своєї роботи, а головне в тому, щоб разом з депутатами проаналізувати основні напрямки діяльності депутатського корпусу, виконавчого комітету селищної ради і мої, як селищного голови, виявити недоліки в роботі, яка їх причина, визначити напрямки подальшої роботи.

                     Говорячи за роботу селищної ради, її виконавчого комітету слід зазначити, що ми виконували і виконуємо як власні так і делеговані державою повноваження, які обумовлені в Законі України „Про місцеве самоврядування в Україні”. 

                     У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та плану роботи селищної ради сесії проводяться не рідше чотирьох раз на рік, а по необхідності і більше, а з питань відведення земельних ділянок не рідше один раз на місяць в разі наявності заяв.

 Так за 2016 рік було проведено 14 сесій ради. Прийнято 341 рішення.

Засідання виконавчого комітету селищної ради плануються поквартально і проводяться щомісячно. Крім  питань передбачених планом роботи виконкому, розглядаються питання поточного моменту, подання підприємств, заяви громадян.

            За 2016 рік проведено 13 засідань виконкому, прийнято 133 рішень.

            За звітний період селищним головою було видано 241 розпорядження з різних питань.

            З підприємств, організацій, установ, правоохоронних органів, депутатів Троїцької селищної ради  до Троїцької селищної ради надійшло 581 звернення, інформаційних листів та запитів. Кількість вихідної кореспонденції по Троїцькій селищній раді за цей період склала 1683 документа, в тому числі відповіді на запити та клопотання, пов’язані з вирішенням питань життєдіяльності територіальної громади.

            Протягом 2016 року до Троїцької селищної ради надійшло 679 звернень, з яких 615 звернень надійшло поштою та 64 звернення  на особистому прийомі.       

        За звітний період до Троїцької селищної ради надійшло 4 повторних звернень, отримано 30 колективних звернень, від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій надійшло 1 звернення, від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь надійшло 0 звернень.

         За  2016 рік у зверненнях громадян було  порушено 679 питань.

Це питання:

 • аграрної політики і земельних відносин - 297, це 44 % від загальної кількості порушених питань ;
 • соціального захисту – 77, це 11 % від загальної кількості порушених питань;
 • житлової політики - 25, це 4 % від загальної кількості порушених питань.
 • екології та природних ресурсів - 25, це 4 % від загальної кількості порушених питань

За результатами розгляду звернень громадян 666 з них вирішено позитивно, по  13 надано роз’яснення згідно з чинним законодавством, 0 відмовлено у розгляді.

 Всі листи, заяви громадян, що надходять до Троїцької селищної ради та її виконавчого комітету, розглядаються у встановлені законодавством терміни, про результати розгляду заявники інформуються в письмовій формі.

Результати проведеної роботи систематично розглядаються на апаратних нарадах з посадовими особами, спеціалістами селищної ради, а також доводиться до відома населення.

       Питання щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення знаходиться на постійному контролі.

      За звітний період   було видано громадянам 7154 довідки про склад сім’ї, місце проживання та з земельних питань.

       Доходна частина загального фонду без урахування офіційних трансфертів, виконана в сумі 8043013 грн. при    уточненому плані 5433896 грн. що становить 148,0% до затверджених показників з урахуванням внесених змін, понад плану отримано 2609117 грн. В порівнянні з обсягами надходжень за  2015 рік (4198308 грн.) збільшення становить 3844705 грн. або 191,6 %.

         Офіційні трансферти до місцевого бюджету до загального фонду  профінансовані в обсязі   58770 грн. при плані 58770 грн., відсоток виконання складає 100%,  у тому числі:

 • інші субвенції – 58770 грн. при плані 58770 грн., відсоток виконання складає 100%

                  З   5 джерел  надходжень  план виконаний по всім  видам надходження джерел, а саме:

по коду  14040000 „ Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів”  уточнений план на звітну дату виконаний на 135,8% ( при уточненому плані 1615396 грн. фактично надійшло 2194135 грн. – понад плану отримано 578739 грн.

по коду 18000000 «Місцеві податки»      виконання складає 152,6%(при уточненому плані 3635000 грн., фактично надійшло 5545923 грн.) понад плану отримано –1910923 грн.,

по коду 21081100  «Адміністративні штрафи»    при уточненому плані 1000 грн. фактично надійшло 2244 грн., виконання складає 224,4%, понад плану отримані 1244 грн.

по коду 22000000 «Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  »      виконання складає 164,7%(при уточненому плані 182500 грн., фактично надійшло 300633 грн.) понад плану отримано –118133 грн.,

по коду 24060300 « Інші надходження» при плані 0 грн. фактично надійшло 78 грн., понад плану отримано 78 грн.

Спеціальний фонд

                  Станом на 01.01.2017 року до спеціального фонду бюджету Троїцької селищної ради надійшло 349303 грн.,  при уточненому плані  74238 грн., виконання становить 470,5%, понад плану отримано 275065 грн.

по коду 19010000 «Екологічний податок»      виконання складає 198,4%(при уточненому плані 4500 грн., фактично надійшло 8928 грн.) понад плану отримано –4428 грн.,

по коду24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності»     фактично надійшло 1182 грн. при плані 0 грн.

Виконання за уточненими доходами спеціального фонду за  2016 рік становлять:

по коду 25000000 „Власні надходження бюджетних установ”  надійшло 339193 грн. при  уточненому  плані 69738 грн., відсоток виконання  складає 486,4% , понад плану отримано 269455 грн.,

 

Видаткова частина за   2016 рік

 

             Касові  видатки загального фонду за  2016 рік  склали 5528901,46  грн..,  що становить 84,4 % до  плану (зі змінами) 6546915 грн .    та 80,7 % до фактичних видатків, що становлять 5287831,58 грн .

 Штатна чисельність з за   2016 рік  по “ Органам місцевого самоврядування ” складає 19,5 штатних одиниць ..

            Кредиторська заборгованість по загальному фонду  станом на 1.01.2017 рок – становить 6364,88 грн .  Кредиторська заборгованість за нарахування піні за несвоєчасну сплату  електроенергії .Заборгованість виникла в зв’язку з відсутністю спец. рахунку постачальника. 

Дебіторська заборгованість  станом на 1.01.2017 року  становить  в сумі 11358 грн.05 коп.в тому числі :

 • відшкодування комунальних послуг орендованого  приміщення  за 2015 р.  в сумі 11130,04 грн. .  Троїцькою селищною радою  були заключні договори на оренду приміщення з Нотаріальною конторою та Виконавчою службою  на відшкодування комунальних послуг. Головне  управління орендарів знаходилось в зоні АТО, що спричинило неможливості відшкодування боргу за спожиті енергоносії . Троїцька селищна зверталась з позивом до суду, але суд відмовив в позові

 

На “Органи місцевого самоврядування ” за    2016 року видатки складають 1758288,54 грн.  грн. при плані 1899461 грн., що становить 92,5 %

  Видатки захищених статей складають:

 • на заробітну плату 1009409,68 грн. – 99,9 %
 • нарахування на з/п 221983,76 грн. – 99,8%
 • оплата комунальних послуг енергоносії –37186,33  грн. –61,5 %

Видатки спеціального фонду  складають  156375,67грн. при запланованих 209000 грн що становить 74,8%

 В 2016 році до штатного розпису селищної ради  дуло додатково ведемо 3 одиниці : 2 одиниці державного реєстратора , 1 одиниця завгоспа .

В’язку  з  збільшенням штату було додатково направлені кошти на заробітну плату з вільного залишку в сумі 117,4 т грн..           

 

            Видатки по захисту населення (допомога на поховання) складає   2016 року при плані  –  12000 грн. видатки складають 7200 грн. , що становить  60% .

 

            Видатки на благоустрій селища складають 2033893,30грн. в тому числі   загального фонду склали 1354204,35 грн., що становить 80,8 %.

  Видатки захищених статей складають:

          -  на заробітну плату 104169,62 грн. – 67,3 %

 • нарахування на з/п 22917,37 грн. –66,5%
 • оплата комунальних послуг енергоносії  -57163,75 грн. –99,2 %

      Видатки спеціального фонду складають 679688,95 грн. що становить 72,5 % при плані 724706,6 грн.  в тому числі на

 • заробітну плату 47966,07 грн.  що становить  100%
 • нарахування на з/п 10552,53 грн. що становить  100% з проведення  громадських  робіт з благоустрою .

     За рахунків видатків з благоустрою  були проведені наступні роботи та придбання :

 •  Придбання спортивних  та дитячих вуличних  майданчиків на суму 88620 грн.;
 •  придбання вуличних світильників -119973 грн.
 •  придбання троянд  та декоративних дерев  -25000 грн,
 •  придбання насосу для фонтану в парк по вул. Парковій -9450 грн ,
 •  придбання огорожі на кладовище по вул. Пушкіна -9719,24 грн. ,
 •  придбання газонокосарки – 9300 грн..;11500 грн.
 • Снігоприбиральна машина  - 8000 грн.

За рахунок  видатків спеціального фонду  була проведена експертиза на  капітальний ремонт  вуличного освітлення в сумі 51627.65 грн. та на капітальний ремонт тротуарів  смт. Троїцьке. в сумі 286492,46 грн.грн

 За рахунок вільного залишку видатки були збільшені на 166000 грн. в тому числі : 86000 грн. на придбання огорожі  на кладовище вул.. Пушкіна ,80000 грн на проведення капітального  ремонту  тротуару ; 10000 грн. придбання насосу в парк по вул.. Парковій; . 10000 грн. – придбання  троянд .

 За рахунок перевиконання дохідної частини   збільшені видатки з благоустрою та були спрямовані :

 • на заробітну плату та нарахування  в сумі – 73200 грн
 • придбання матеріалів та обладнання  в сумі – 470000 грн.
 •  послуги з благоустрою – 290000 грн,

.           Філармонії ,музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи  (святкові видатки) склали 59365,40 грн ,що становить 85,3% .Проводились наступні заходи : поздоровлення в газету до свят та придбання квітів до урочистих дат . проведення урочистих заходів до святкування Дня  селища ; святкування новорічних та Різдвяних свят

           Видатки  «Землеустрою »  складають  7500 грн  при спланованому 20000 грн. що становить    37,5  %  видатки з проведення проектних робіт  з землеустрою

           Видатки  по розділу 150101  Капітальні вкладення  становлять 326642,65 грн що  складають 54,52 в тому числі

 • будівництво кладовища (вул.. Широка ) в сумі 139997 – придбання огорожі ;
 • будівництво мережі вуличного освітлення  (пр. Садовий )  в сумі 26489.23 грн.

 Видатки на реконструкцію  парку   по вулиці Парковій  складають  в сумі  160156.42

            За  рахунок вільного залишку на 1.01.2016 року  коштів в бюджеті Троїцької селищної ради  була надана «Інша субвенція»до районного бюджету  в тому числі  була надана інша субвенція:

 • відділу освіти Троїцької РДА а саме на придбання предметів, матеріалів ,обладнання та інвентар для створення сприятливих умов для навчання учнів  в Троїцькій гімназії , Троїцькій ЗОШ 1-3 ст , Троїцькій ЗОШ 1ст.; Троїцької ДЮСШ , ДНЗ «Теремок» в сумі 280000 грн  .
 •    надана  допомога  Троїцькому відділу культури   на оплату електроенергії  в сумі 1910 грн. –
 • придбання  глюкометраів  для Троїцького ЦПМСД в сумі 6000 грн.

Загальна сума  спрямованого вільного залишку  складає : 307910 грн.

      За рахунок перевиконання дохідної частини бюджету 2016 році була надана  «Інша субвенція»до    районного бюджету  в тому числі:

  -  надана інша субвенція  відділу освіти Троїцької РДА в сумі 435696 грн.,

- Троїцькому відділу культури в сумі  210500 грн.; Троїцькому  ЦПМСД в сумі 38000грн.;

-  Територіальному медичному об’єднанню в сумі 10000 грн. .

- На програму «По боротьбі з злочинністю  було направлено 20000 грн. –

  - Троїцькому територіальному центру соціального обслуговування в сумі 200000 грн. на придбання транспортного засобу .

Загальна сума  наданої «Інша субвенція»до районного бюджету   складає  1214156 грн.

          І на останок хотілося побажати  всім нам витримки. Тому давайте спільно вирішувати всі проблеми, які в нас є, але це можливо лише тоді коли кожен з нас буде відноситись до селища в цілому як до своєї домівки. А ми зажди настроєні на плідну співпрацю та  на діалог з усіма хто бажає щось зробити для себе і свого селища.    

Дякую всім за допомогу, тісну співпрацю і підтримку.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь