Троїцька селищна військова адміністрація
Луганська область, Сватівський район

Звіт селищного голови Палагна Д.П. про роботу виконавчих органів ради за 2013 рік

Згідно статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищний голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і перед відповідною радою. Тому і надається звіт про роботу за 2013 рік .

                     Основна мета звіту не тільки в тому, щоб показати результати своєї роботи, а головне в тому, щоб разом з депутатами проаналізувати основні напрямки діяльності депутатського корпусу, виконавчого комітету селищної ради і мої, як селищного голови, виявити недоліки в роботі, яка їх причина, визначити напрямки подальшої роботи.

                     Говорячи за роботу селищної ради, її виконавчого комітету слід зазначити, що ми виконували і виконуємо як власні так і делеговані державою повноваження, які обумовлені в Законі України „Про місцеве самоврядування в Україні”. 

                     У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та плану роботи селищної ради сесії проводяться не рідше чотирьох раз на рік, а по необхідності і більше, а з питань відведення земельних ділянок не рідше один раз на місяць в разі наявності заяв.

 Так за 2013 рік було проведено 15 сесій ради. Прийнято 499 рішень.

Засідання виконавчого комітету селищної ради плануються поквартально і проводяться щомісячно. Крім  питань передбачених планом роботи виконкому, розглядаються питання поточного моменту, подання підприємств, заяви громадян.

            За 2013 рік проведено 16 засідань виконкому, прийнято 103 рішення.

            За звітний період селищним головою було видано 222 розпорядження з різних питань.

            З підприємств, організацій, установ, правоохоронних органів, депутатів Троїцької селищної ради  до Троїцької селищної ради надійшло 552 звернень, інформаційних листів та запитів. Кількість вихідної кореспонденції по Троїцькій селищній раді за цей період склала 1850 документа, в тому числі відповіді на запити та клопотання, пов’язані з вирішенням питань життєдіяльності територіальної громади.

      Протягом 12 місяців 2013 року Троїцькою селищною радою та її виконавчим комітетом розглянуто 1152 звернення, з них: письмових – 1073, на особистому прийомі – 79.

Питання, порушені у зверненнях громадян, розглядалися спеціалістами селищної ради, обговорювалися на засіданнях відповідних депутатських комісій, в разі необхідності виносилися на розгляд сесій та засідань виконкомів селищної ради, щодо них приймалися відповідні рішення. 

        За результатами розгляду звернень громадян 1130 з них вирішено позитивно, 13 надано роз’яснення згідно з чинним законодавством. На всі звернення громадян, згідно з діючим законодавством, були надані відповіді.

            За звітний період   було видано громадянам 6662 довідки про склад сім’ї та місце проживання, з земельних питань та 82 довідки про наявність КРС.

              

Доходна частина загального фонду бюджету, без урахування офіційних трансфертів, виконана в сумі 3 599021 грн. при уточненому плані 3 952000 грн., що становить 91,1% до затверджених показників з врахуванням внесених змін та 93,4% до розрахункових показників Мінфіну. У порівнянні з обсягами надходжень за 2012 рік (3 646034 грн.) зменшення становить 47013 грн. або 98,7%.

 

Бюджет селищної ради недоотримав доходи І кошика за двома видами надходжень, а саме:

по «Податку на доходи фізичних осіб» уточнений план виконаний на 94,9 % (при уточненому плані 2596400 грн., фактично надійшло 2463913 грн.). До затвердженого плану недоотримані 132487 грн., а саме:

по «Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» при уточненому плані 2131450 грн. фактично надійшло 1970109 грн., виконання складає 92,4 % - недоотримані 161341 грн. Невиконання даного виду доходу пов’язане з тим, що закрито підприємство ПрАТ Троїцький МРЗ.

по «Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування» при плані 37300 грн. фактично надійшло 24707 грн., виконання складає 66,2 % - недоотримані 12593 грн.

по «Податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення одержаних військовослужбовцями» при уточненому плані 140650 грн. фактично надійшло 144349 грн. виконання складає 102,6% - понад плану отримано 3699 грн.

по «Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» при уточненому плані 287000 грн. фактично надійшло 324748 грн., виконання складає 113,2 % - понад плану отримано 37748 грн.

 

по «Державному миту» уточнений план виконаний на 91,1 % , при уточненому плані 30000 грн. фактично надійшло 27327 грн. – недоотримані 2673 грн., а саме:

по «Державному миту, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів» при уточненому плані 28500 грн. фактично надійшло 24967 грн. виконання складає -87,6 % - недоотримані 3533 грн.

по «По держмиту за видачу паспортів» при уточненому плані 1500 грн. фактично надійшло 2360 грн. – понад плану отримано 860 грн., виконання складає 157,4%.

по доходам, що не враховуються при визначенні трансфертів виконання складає 83,6% (при уточненому плані 1325600 грн. фактично надійшло 1107780 грн.) Контрольний показник МФУ по доходам, що не враховуються при визначенні трансфертів складає 1325600 грн. та виконаний на 83,6 %.

Бюджет Троїцької селищної ради недоотримав доходи ІІ кошика з 3 видів надходжень:

«Плата за землю» виконання складає 81,2% (при уточненому плані 1195800 грн., фактично надійшло 971043 грн.) Недоотримали 224757 грн., а саме:

«Земельний податок з юридичних осіб» при плані 120600 грн. фактично надійшло 174757 грн., виконання складає 144,9 %. Понад плану отримано 54157 грн., перевиконання даного виду доходів пов’язане з тим, що в цьому році збільшились ставки нарахування податку

«Орендна плата з юридичних осіб» при плані 806000 грн. фактично надійшло 588316 грн., виконання складає 73,00 %. Недоотримані 217684 грн., це пов’язане з тим, що не сплачують податок ПрАТ Троїцький МРЗ заборгованість складає 133013,50 грн., Троїцьк-молоко заборгованість складає 51565,92 грн. та інші.

«Земельний податок з  фізичних осіб» при плані 57200 грн. фактично надійшло 86074 грн., виконання складає 150,5 %. Понад плану отримано 28874 грн., пов’язане з тим, що в цьому році збільшились ставки нарахування податку.

«Орендна плата з фізичних осіб» при плані 212000 грн. фактично надійшло 121896 грн., виконання складає 57,5%, Недоотримані 90104 грн. – невиконання відбулося за рахунок того, що плани ставились на рівні минулого року.

 

До спеціального фонду бюджету селищної ради надійшло 1 058306 грн., при уточненому плані на 2013 рік у сумі 834873 грн., виконання становить 126,8 %.

 

            Касові видатки загального фонду за 2013рік  склали 4109107 грн 19 коп. , що становить 91,7 % до уточненного плану та 92,1% до фактичних  видатків , що становлять 4127317 грн.97 коп.

            Штатна чисельність за  2013 року по “Органам місцевого самоврядування ” складає 16,5 штатних одиниць, по “Дошкільні заклади освіти ” складає 69,95 штатних одиниць; “Селищний будинок культури ” складає – 2,25 штатних одиниць. На протязі звітного періоду до штатного розпису  ДНЗ «Теремок» внесені  зміни – 1штатна одиниця логопеда та 0,15 штатної одиниці помічника вихователя.

            Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах складає 252818  грн.58 коп. в тому числі по загальному фонду 187437 грн.34 коп. ; спеціальному фонду 65381 грн.24 коп. В тому числі  на захищені  статті видатків - продукти харчування – 46421грн.20 коп.. Заборгованість по спеціальному фонду в сумі 46025 грн.66 коп. кредиторська заборгованість виникла в зв’язку з відсутністю коштів на єдиному казначейському рахунку, зобов’язання профінансовані, але не сплачені органами Держказначейства.

            Прострочена кредиторська заборгованість по захищеним видаткам складає 15273 грн. 93 коп ,а саме КЕКВ 2230 «Продукти харчування».

-           На “Органи місцевого самоврядування ” за  2013 року видатки складають 716523 грн.14 коп. при плані 758879 грн., що становить 94,4 % по відношенню до видатків 2012 року збільшені на  139329 грн.15  коп.

            За рахунок вільного залишку на видатки на “Органам місцевого самоврядування ” були збільшені та спрямовані кошти на КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” в сумі 19,2 тис. грн. (придбання віконних блоків для адмінбудівлі ).

За рахунок перевиконання дохідної частини бюджету збільшені видатки “Органам місцевого самоврядування  на суму 5000 грн. в. ч.  придбання предметів та матеріалів .

            Видатки спеціального фонду – складають 19549  грн. – придбання комп’ютерів та причеп до автомобіля .за рахунок вільного залишку на видатки  по «Органам місцевого самоврядування» спеціального фонду були збільшені  на 10180 грн . та спрямовані на придбання причепа для автомобіля .

 

            На утримання “Дошкільних закладів освіти” витрачено 3123264 грн. 46 коп. , що складає  95,3 % по відношенню до видатків 2012 року збільшені на 249256 грн.47 коп.

 

            За рахунок вільного залишку видатки  “Дошкільних закладів освіти” збільшені на 208,8 тис. грн. та спрямовані на погашення кредиторської заборгованості за продукти харчування в сумі 4,1 тис. грн.; придбання електричної плити – 2,9 тис. грн.; 200,0 тис. грн. – капітальний ремонт басейну ДЗО “Теремок” 2  тис . грн. спрямовані на придбання м’ясорубки ДЗО « Барвінок»

За рахунок перевиконання дохідної частини бюджету збільшені видатки ДЗО на суму 61880 грн. в. ч. на заробітну плату та нарахування 15790грн. , придбання предметів та матеріалів – 8090,00 грн. ; придбання продуктів харчування – 38000 ,00 грн.

 

            Видатки захищених статей по відношенню до плану  складають:

  • на заробітну плату  грн. – 99,8%
  • нарахування на з/п  – 99,7%
  • продукти харчування  – 83,3%
  • оплата комунальних послуг енергоносії  –92,8 %

 

За рахунок спеціального фонду були проведені такі видатки:

Продукти харчування – 229940 грн.04 коп.

Капітальні видатки складають 84826,24 грн.: 7200 грн. – електрична м’ясорубка, 2780 – електрична піч; столи кухонні -10400грн;3120 –холодильник , 3570 дитяча меблі ,, 9108 – комп’ютер.

В ДНЗ були проведені роботи пов’язані з капітальними ремонтами  : видатки з ремонтом  басейна  - 8075,24 коп. ;капітальним ремонтом вікон -49681 грн.;передоплата  за капітальний ремонт дитячих павільйонів .

            Кількість дітей по плану складає 235, фактично за  2013 року середній показник відвідування складає 232 дитини; середня вартість харчування складає 13,84 грн.

 

            Видатки по захисту населення (допомога на поховання) за 2013 рік  склали  2100 грн.. були надані 5 допомог  в розмірі 420 грн.

         Видатки на житлово – експлуатаційне господарство складають загального фонду 3225 грн. 05 коп. спеціального фонду 6105,85 грн. придбання робочого проекту  на капітальний ремонт житлового будинку по кварталу Молодіжному 10 .

 

            Видатки на благоустрій селища загального фонду склали  128183 грн.75 коп. що становить 50,9 %. в т.ч. :

  • на заробітну плату  грн. – 70,3%
  • нарахування на з/п  – 70,3 %
  • оплата комунальних послуг енергоносії  –100%

 

            За рахунок вільного залишку видатки з “Благоустрій селища ” збільшені на 398449 грн.

 

            Видатки спеціального фонду складають 553548,28 грн. в тому числі на капітальні придбання: 3900 – газонокосарка, 1015  - вивіска на сквер Перемоги 63738 – електричні світильники, 23800 – відвал та щітка  з прибирання вулиць селища;9000 – смітебаки;  88610 – дитячі ігрові майданчики , залізобетонна конструкція  для ТПВ ;35000,00 – придбання пам’ятників воїнам Афганцям  та ліквідаторам Чорнобиля; залізобетонна конструкція для ТПВ. .

 Капітальне будівництво –«Алея слави» - 68154 грн.; 2640 грн. технічна документація на будівництво «Алеї слави»

 Капітальний ремонт інших об’єктів :  тротуари  селища – 118598 грн.30коп. ; капітальний  ремонт дитячого майданчика – 96099 грн. ;капітальний ремонт ліній вуличного освітлення – 17873,98 грн.

За рахунок перевиконання дохідної частини бюджету  видатки з “Благоустрій селища ” збільшені на 6000 грн. на придбання бензину.

 

            Інші культурні заходи (святкові видатки) склали 2546 грн.06 :

            Привітання в газету, організація гарячих обідів до  Дня  Перемоги  9 травня.

 

            Витрати на утримання селищного будинку культури склали 49980,49 грн.:

  • фонд оплати праці – 44127 грн.,
  • інші послуги – 5853 грн.49 коп.

За рахунок вільного залишку видатки на “Селищний будинок культури ” збільшені на 3000 грн. на придбання плитки тротуарної.

Інші заходи у сфері автомобільного  транспорту – видатки складають 22500 грн.

 Інші видатки   - видатки на утримання установи «трудовий Архів територіальних громад  Троїцького району» - 39586 грн.33 коп.

Видатки на проведення робіт , пов’язаних із будівництвом , реконструкцією , ремонтом та утриманням автомобільних доріг -  складають – 81144,грн..00 коп. поточний ремонт вулиць смт. Троїцьке .капітальні видатки складають -2020,78 грн .технічна документація на дороги смт . Троїцьке.

За  рахунок вільного залишку коштів  на утримання доріг були спрямовані видатки

- на поточний ремонт ( за рахунок субвенції з державного бюджету )-31470 грн.

- на поточний ремонт ( за рахунок надходжень до  бюджету  податку з транспортних засобів)-28202 грн.

- на капітальний  ремонт ( за рахунок субвенції з державного бюджету )-35358 грн.

 

            За  рахунок вільного залишку коштів була надана “Інша субвенція ” в сумі 150000  грн.. на придбання музичної апаратури для районного будинку культури. - 50 000 грн ; 100000 грн. – капітальний ремонт вікон по Троїцькій гімназії.

 

           І на останок хотілося побажати  всім нам витримки. Тому давайте спільно вирішувати всі проблеми, які в нас є, але це можливо лише тоді коли кожен з нас буде відноситись до селища в цілому як до своєї домівки. А ми зажди настроєні на плідну співпрацю та  на діалог з усіма хто бажає щось зробити для себе і свого селища.    

Дякую всім за допомогу, тісну співпрацю і підтримку.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь