Троїцька селищна військова адміністрація
Луганська область, Сватівський район

Увага! Конкурс про проведення з визначення виконавця послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території Троїцької селищної ради

Дата: 15.11.2021 15:47
Кількість переглядів: 387

Фото без описуОголошення про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг зі збирання,  вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території Троїцької селищної ради

Керуючись  законами України «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України: від 21 липня 2005 року № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», від 10 грудня 2008 року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», від 16 листопада 2011 року № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів»,з метою задоволення потреб населення, установ та комунального господарства Троїцької селищної ради у послугах зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території населених пунктів Троїцької селищної ради та визначення виконавця даних послуг, який може забезпечити виконання обов’язків на відповідному рівні та з найменшою вартістю їх надання.

 

         1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Троїцька селищна рада, 92100, Луганська обл., Сватівський район, смт Троїцьке, пр. Перемоги, 60.

         2. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

         РУДЕНКО Сергій Іванович – начальник відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Троїцької селищної ради. Контактний телефон: (06456) 2-21-55.

         3. Місце і час проведення конкурсу

Місце - смт Троїцьке, пр. Перемоги, 60, сесійна зала.

Дата – 14 грудня 2021 року

Час – 13 год. 30 хв.

         4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1. наявність матеріально-технічної бази:

- наявність достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та  на  підприємствах, в установах, організаціях  на  території селищної ради;

- наявність або можливість забезпечення умов щодо належної експлуатації та дотримання належного санітарно-технічного стану транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів.

4.2 вартість надання послуг: вартість надання послуг в гривнях за один м3 вивезених побутових відходів.

4.3  наявність  досвіду  роботи   з   надання   послуг  з  вивезення  побутових відходів;

4.4  наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній для  надання послуги з вивезення побутових відходів відповідно до вимог нормативних документів;

4.5 наявність ліцензії на провадження господарської діяльності із збирання  і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (у разі  проведення  конкурсу  з визначення  виконавця  послуг  з вивезення   вторинної   сировини,   що   утворилася  в  результаті роздільного збирання побутових відходів);

         5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості   надання   послуг  згідно  з  критерієм,  що  визначається відповідно  до  Правил  надання  послуг  з   вивезення   побутових відходів;

- організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям Троїцької територіальної громади послуг з вивезення побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України «Про житлово-комунальні  послуги», «Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України  10.12.2008 № 1070 «Про затвердження правил  надання  послуг  з   вивезення побутових відходів»;

 

6. Перелік  документів,  оригінали  або  копії яких подаються
учасниками  конкурсу  для  підтвердження  відповідності  учасників
встановленим кваліфікаційним вимогам:

  1. копія Статуту на право надання послуг з вивезення та збирання твердих побутових відходів;
  2. витяг з ЄДРПОУ із зазначенням видів діяльності підприємства або свідоцтво про державну реєстрацію підприємства;
  3. фінансова звітність підприємства за останній звітній період;
  4. довідка з податкової служби про відсутність боргових зобов’язань, дійсна на день проведення конкурсу;
  5. копії ліцензійних карток на автотранспорт;
  6. копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автотранспорту;
  7. інвестиційний проект – зобов’язання щодо роздільного збору побутових відходів;
  8. місце розташування, характеристика виробничих потужностей, приміщень, обладнання; умови забезпечення зберігання автотранспорту; наявність персоналу для виконання щоденного контролю технічного стану автотранспорту та проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв, робіт по технічному обслуговуванню та ремонту транспортних засобів – при наявності власної матеріально-технічної бази;
  9. документи, що містять відомості про обсяги надання послуг з вивезення  побутових відходів за останній звітний  (період);
  10. довідки про проходження водіями медичного огляду;
  11. документи, що містять відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів (за наявністю);
  12. наказ про прийняття на роботу механіка, який здійснює щоденний контроль за технічним станом автотранспорту, документ про освіту,  – при наявності власних фахівців щоденного контролю стану здоров’я водіїв;
  13. у випадку залучення сторонніх організацій для надання послуг згідно з п.п. 4,5,6,7 – копії угод на всі види послуг з організаціями, які можуть надавати такі послуги;
  14.     перелік всіх транспортних засобів претендента;
  1. довідка про кількість водіїв, з якими претендент на збирання і вивіз побутового сміття уклав трудові відносини;
  2. копії документів, які підтверджують кваліфікаційний рівень водіїв;
  3. інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

 

                                                                        Примітки:                                         

а) у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

б) у разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, або факту  надання  у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор  конкурсу  відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника, визначає переможця конкурсу  серед тих Учасників, які залишились.

 

         7. Характеристика території,  де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: площа – 2303,57 га

 

         8. Характеристика об'єктів утворення  побутових  відходів  за
джерелами їх утворення:

багатоквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків – 39;

- будинки з п’ятьма і більше поверхами з сміттєпроводами – немає;

- кількість та місцезнаходження будинків, де створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків ; житлово-будівельні кооперативи;молодіжні житлові комплекси; будинки що належать до відомчого житлового фонду; гуртожитки; будинки що є об’єктами будівництва відповідно до Закону України  «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»  - 2;

- кількість мешканців цих будинків – 1460;

- місцезнаходження будинків – кв. Молодіжний, вул Паркова, просп. Перемоги;

- характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водопостачання, газопостачання)- 3;

- кількість та місцезнаходження контейнерних майданчиків, у тому числі окремих для збирання великогабаритних та ремонтних побутових відходів – відсутні;

- кількість будинків в яких відсутнє централізоване водопостачання та /або водовідведення , а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах – немає;

- наявність контейнерів для зберігання твердих, великогабаритних та ремонтних відходів , кількість, об’єм,місцезнаходження та приналежність цих контейнерів – немає;

 

одноквартирні житлові будинки:

- загальна  кількість  будинків –2910;

-  кількість  мешканців  таких  будинків - 7846;

- місцезнаходження будинків,  їх характеристика  залежно  від
наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення,
водо- та газопостачання)- 2880 ( централізоване водопостачання)

- кількість  будинків,   у   яких   відсутнє   централізоване
водопостачання  та  каналізація,  а  рідкі  відходи зберігаються у
вигрібних ямах – 2910 (вигрібні ями);

- наявність,  кількість, місцезнаходження, об'єм і належність
контейнерів  (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання
різних побутових відходів – відсутні;;

- характеристика під'їзних шляхів - відсутні.

підприємства, установи та організації:

     - загальна  кількість  та  перелік  підприємств,  установ  та
організацій - 128,

- їх  характеристика  ( бюджетні  або  інші  споживачі,
наявність   каналізації,   центрального   опалення,  водо -    та
газопостачання ) – усі види, місцезнаходження, кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів площа зелених насаджень на території підприємства, установи та організації ( у разі їх наявності ) - відсутні;

         9. Характеристика,  включаючи потужність, та місцезнаходження
об'єктів поводження з побутовими відходами
(об'єкти  перероблення,
сортування,  утилізації,  видалення відходів, об'єкти поводження з
небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо).

         У разі  відсутності   відповідного   об'єкта   поводження   з
побутовими  відходами на певній території або недостатнього обсягу
потужностей   для   відповідної   кількості   побутових   відходів
( небезпечних відходів у складі побутових відходів ) відходи повинні
перевозитися до  відповідного  найближчого  об'єкта  поводження  з
ними;

         10. Вимоги до конкурсних пропозицій:

         - всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою;

         - учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій;

         -  для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією;

         -  кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію;

         - конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування,  місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік  послуг, на надання яких подається пропозиція;

         - пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Так повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції.  На  всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник;

         -  кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

 

         11. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 

№ з/п

Критерій

Оцінка

 

І Технічні вимоги

 

1.

Наявність сертифіката відповідності послуг

10

2.

Характеристика наявної матеріально – технічної бази:

 

 

Власна

10

 

Орендована з власними фахівцями щоденного контролю технічного стану автотранспорту та медичного контролю стану здоров’я водіїв

5

 

Орендована з наданням послуг відповідною організацією

0

3.

Наявність власного автотранспорту з діючими ліцензійними картками:

 

 

% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника -0

0

 

% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника до 50%

5

 

% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника більше 50%

10

4.

Наявність автотранспорту вітчизняного виробництва:

 

 

% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника – 0

0

 

% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника до 50%

3

 

% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника більше 50%

6

5.

Термін експлуатації автотранспорту, які пропонуються на конкурс:

 

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника до 1 року

8

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника до 5 років

5

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника 5- 10 років

2

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника понад 10 років

0

 

Максимальна сума балів за технічними вимогами

44

 

II Професійні вимоги

 

6.

Стаж роботи перевізника на організації збору, вивезення ТВП

 

 

Стаж роботи підприємства до 3 років

0

 

Стаж роботи підприємства 3 – 6 років

3

 

Стаж роботи підприємства більше 6 років

5

7.

Порушення виявлені працівниками Державтоінспекції – протоколи і акти про порушення вимог чинного законодавства (за останній рік)

 

 

К-сть порушень, що припадає на кількість дозволів виданих перевізникові, %

 

 

До 10%

10

 

10-30%

5

 

Понад 30%

0

8.

Скарги на перевізника, які визнані обгрунтованими (за останній рік)

 

 

К-сть скарг, що припадає на кількість дозволів виданих перевізникові, %

 

 

До 10%

10

 

Від 10 до 30%

5

 

Понад 30%

0

9.

Кількість дорожньо-транспортних пригод, скоєних з вини водіїв перевізника (за останній рік)

 

 

К-сть ДТП, що припадає на кількість дозволів виданих перевізникові, %

 

 

0 (немає ДТП)

10

 

До 10%

5

 

Більше 10%

0

 

Максимальна сума балів за професійними вимогами

35

 

 

 

 

III Оцінка додаткових умов (вартість транспортних послуг, якість перевезення тощо)

 

10.

Визначається шляхом голосуванням членами конкурсної комісії. Голоси членів комісії розраховується за формулою; 21 бал розділити на кількість членів комісії. Кожен член конкурсної комісії оцінює додаткові умови двома балами.

21

 

Максимальна сума балів оцінки додаткових умов

21

 

Максимальна сума балів, яку може набрати перевізник – претендент

100

 

         12. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з
метою надання роз'яснень щодо змісту  конкурсної  документації  та
внесення змін до неї:

        Учасник має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій письмово звернутися до організатора конкурсу за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації, який зобов'язаний надати йому роз'яснення протягом 3-х робочих днів письмову відповідь.

         У разі надходження двох чи більше звернень про  надання  роз'яснень щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою роз'яснення будь-яких запитів учасників конкурсу. Про місце, дату та час проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх  проведення.

 

         13. Способи,  місце  та  кінцевий  строк  подання  конкурсних пропозицій:

Місце: 92100, Луганська обл., Сватівський р-н, смт Троїцьке, пр. Перемоги, 60.

Спосіб: особисто або поштою.

Кінцевий строк: 30 днів з моменту опублікування оголошення на конкурс.

Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються повертаються учасникам конкурсу.

 

         14. Місце,  дата та час  розкриття  конвертів  з  конкурсними пропозиціями:

         1. Місце: 92100, Луганська обл., Сватівський р-н, смт Троїцьке, пр. Перемоги, 60.

             Дата: 14 грудня 2021 року

  Час: 13 год. 30 хв.

        

 

Додаток1

до конкурсної документації

 

ЗАЯВА

на участь в конкурсі по визначенню переможця зі збирання, вивезення твердих

побутових відходів

1. Претендент___________________________________________________________________

(повна назва юридичної чи фізичної особи, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

на умовах (збирання та вивезення побутових відходів) визначених Виконавчим комітетом Троїцької селищної ради, згоден взяти участь у конкурсі по визначенню переможця зі збирання, вивезення побутових відходів по таких маршрутах:

 

з/п

 

НАЗВА МАРШРУТУ

Кількість відповідного

автотранспорту

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

Примітка 1. Назва маршруту, вид маршруту повинні відповідати зазначеним в оголошенні про конкурс.

2. Характеристика рухомого складу, який претендент планує залучати на маршрутах, що розглядаються на конкурсі:

№ з/п

Марка автотранспорту

Держ. номер

Рік випуску

Маршрут, на якому планується використовувати автотранспорт

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Резервний автотранспорт

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Примітка. 2. У випадку більшої кількості транспортних засобів перелік надається окремим додатком.

3. Пропоную додаткові умови обслуговування маршрутів __________________________________

4. Зберігання автотранспорту під охороною забезпечується в ________________________________

5. Технічне обслуговування і ремонт автотранспорту виконується в ____________________________

6. Контроль технічного стану автотранспорту здійснюється в _____________________________

7. Медичний контроль стану водіїв проводиться в _______________________________________

8. Інші відомості ______________________________________________________________________

9. Реквізити претендента :

Адреса фактична_____________________________________________________________________

Юридична__________________________________Тел. __________________ Факс__________________

Код за ЄДРПОУ__________________

Банківські реквізити:__________________________________________________________________

10. До заяви додаються такі документи:

 1. копія Статуту на право надання послуг з вивезення та збирання твердих побутових відходів;
 2. витяг з ЄДРПОУ із зазначенням видів діяльності підприємства або свідоцтво про державну реєстрацію підприємства;
 3. фінансова звітність підприємства за останній звітній період;
 4. довідка з податкової служби про відсутність боргових зобов’язань, дійсна на день проведення конкурсу;
 5. копії ліцензійних карток на автотранспорт;
 6. копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автотранспорту;
 7. інвестиційний проект – зобов’язання щодо роздільного збору побутових відходів;
 8. місце розташування, характеристика виробничих потужностей, приміщень, обладнання; умови забезпечення зберігання автотранспорту; наявність персоналу для виконання щоденного контролю технічного стану автотранспорту та проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв, робіт по технічному обслуговуванню та ремонту транспортних засобів – при наявності власної матеріально-технічної бази;
 9. документи, що містять відомості про обсяги надання послуг з вивезення  побутових відходів за останній звітний  (період);
 10. довідки про проходження водіями медичного огляду;
 11. документи, що містять відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових  відходів  (за наявністю);
 12. наказ про прийняття на роботу механіка, який здійснює щоденний контроль за технічним станом автотранспорту, документ про освіту,  – при наявності власних фахівців щоденного контролю стану здоров’я водіїв;
 13. у випадку залучення сторонніх організацій для надання послуг згідно з п.п. 4,5,6,7 – копії угод на всі види послуг з організаціями, які можуть надавати такі послуги;
 14. перелік всіх транспортних засобів претендента;
 15. довідка про кількість водіїв, з якими претендент на збирання і вивіз побутового сміття уклав трудові відносини;
 16. копії документів, які підтверджують кваліфікаційний рівень водіїв;
 17. інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

 

 

Додаток 2

До конкурсної документації

 

Реєстр всього власного та орендованого автотранспорту (з тимчасовими реєстраційними талонами) претендента на організацію збирання, вивозу побутових відходів

№ з/п

Державний номер автотранспорту

 

 

Марка автотранспорту

 

 

Рік випуску

Власний / орендований

 

 

№ ліцензійної картки

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь