Троїцька селищна військова адміністрація
Луганська область, Сватівський район

Про повторне проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків Троїцької селищної ради

Дата: 26.08.2020 13:37
Кількість переглядів: 746

     Фото без опису 

Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», на виконання рішення виконавчого комітету Троїцької селищної ради від 25 серпня 2020 року № 173 «Про оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Троїцької селищної ради», з метою забезпечення управління об'єктами житлово-комунального господарства, здійснення їх належного утримання та ефективної експлуатації, виконавчий комітет Троїцької селищної ради оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків Троїцької селищної ради, в якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

        1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Організатор конкурсу – виконавчий комітет Троїцької селищної ради (далі – виконавчий комітет). 92100, вул.Центральна,69, смт Троїцьке, Троїцького району, Луганської області.

         2. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

    Юрікова Інна Михайлівна – провідний спеціаліст з благоустрою та житлово-комунального господарства відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Троїцької селищної ради. Контактний телефон: (06456) 2-21-55.

         3.  Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, що визначається Організатором конкурсу, з урахуванням такого розподілу балів за критеріями оцінювання:

1

Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення  поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителю з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу

35 балів

(чим нижча ціна послуги тим більший бал)

2

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

15 балів

3

Фінансова спроможність учасника конкурсу

15 балів

4

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

15 балів

5

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

20 балів

         Всього максимально 100 балів. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем - 70 балів.

         4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

          4.1. Для участі у конкурсі його учасники подають заяву, у якій зазначають:

          - фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової     картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)?

         - юридичні особи –  повне найменування, код за ЄДРПОУ та оригінали або завірені належним чином копії документів, передбачених конкурсною документацією.

         Кількість учасників конкурсу не обмежується.

          4.2. Перелік документів:

 - статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;

- баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітний період;

- довідка з органів статистики про реєстрацію;

- свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;

- витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління  нерухомим  майном за винагороду або на основі контракту;

- інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист, підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;

- копія балансового звіту за останній звітний період;

- довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;

- довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);

- копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;

- довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів що до залучення співвиконавців);

- розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу;

- інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

        Документи подаються в оригіналі або в належним чином засвідчених копіях. Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003)передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

         4.2.1. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо. У разі, якщо                     об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

         4.2.2. Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

         4.2.3. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

         4.2.4.Учасники конкурсу мають право подати також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

         4.2.5. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

         4.2.6. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни  (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

         4.2.7. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією  в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного робочого дня  з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу. 

         4.3. Способи і місце отримання конкурсної документації: конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою виконавчим комітетом його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації. Заява про отримання конкурсної документації учасника конкурсу у письмовій формі надається до осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу: Юріковій Інні Михайлівні за адресою: 92100, вул.Центральна,69, смт Троїцьке, Троїцького району, Луганської області, каб. №6.

         4.4. Конкурсна пропозиція.

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу у відповідності з конкурсною документацією, особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження виконавчого комітету та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 17:00 год., 05 жовтня 2020 року.

 

         5.  Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.

Доступ до об'єкту конкурсу та огляд будинків буде проводитись кожного вівторка з 10.00 до 16.00 години. Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єкту конкурсу, письмово повідомляють про це осібу, уповноважену здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу, не пізніше, ніж за день до огляду.

 

       

         7. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями (проведення конкурсу).

Місце – приміщення Троїцької селищної ради (сесійна зала), за адресою: 92100, вул.Центральна,69, смт Троїцьке, Троїцького району, Луганської області.

Дата та час – 6 жовтня 2020 року, о 14:00 годині (за київським часом).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь